Korzyści z inwestowania na rynku pierwotnym obligacji korporacyjnych

Obligacje korporacyjne to papiery wartościowe, które można kupić na rynku wtórnym lub pierwotnym. W niniejszym artykule opisujemy różnice wynikające z inwestowania w obligacje korporacyjne na rynku pierwotnym i wtórnym. Wybór sposobu zainwestowania w obligacje jest ważny, ponieważ może mieć znaczy wpływ na rentowność takiej inwestycji.

Na rynku Catalyst większość inwestorów trzyma swoje obligacje do terminu wykupu. Powoduje to, że seriach wielu atrakcyjnych emisji obligacji nie ma podaży obligacji. Inwestor ma więc z góry ograniczony dostęp do interesujących go ofert. Najłatwiej można kupić na rynku wtórnym emisje o dużej wartości takich spółek jak PCZ S.A., PKN Orlen S.A. lub PCC Rokita S.A. Inwestor dysponujący kwotą do kilkunastu tysięcy może stworzyć zdywersyfikowany portfel obligacji korporacyjnych. Rynek wtórny Catalyst to również to dobry sposób na rozpoczęcie przygody z obligacjami korporacyjnymi dla inwestorów planujących inwestowanie wysokich kwot. Pozwoli to zrozumieć szybciej zasady panujące na rynku wtórnym obligacji korporacyjnych. Trzeba dodać, że rentowność portfela kupionego na rynku wtórym będzie niższa niż rentowność analogicznego portfela skompletowanego z ofert na rynku pierwotnym.

Przyczyny większej atrakcyjności inwestowania na rynku pierwotnym:

 • bez względu na wartość kupowanych obligacji inwestor zawsze nabywa je po cenie emisyjnej, na rynku wtórym kupując większy pakiet płaci się cenę rynkową, która może być znacznie wyższa niż cena emisyjna,
 • inwestor nie ponosi kosztów prowizji maklerskiej, która wynosi średnio od 0,2% do 0,3% od wartości kupowanych obligacji,
 • kupienie obligacji na rynku wtórnym może być niekorzystne pod kątem podatkowym, ponieważ może wystąpić mechanizm „podwójnego opodatkowania”.
Niska płynność rynku wtórnego Catalyst powoduje, że aktualne ceny rynkowe wiarygodnych emitentów mogą być wyższe od cen emisyjnych od 1% do 5%. Wyższa cena zakupu obligacji na rynku wtórnym obniża proporcjonalnie zyski inwestora. Warto również dodać, że niska płynność na rynku wtórnym znacznie wydłuża proces inwestycyjny.

Przykład:
Inwestor chce kupić na rynku wtórnym jedną obligację korporacyjną o parametrach:
 • oprocentowanie stałe 10%, wypłacane raz w roku,
 • wartość nominalna obligacji 1000 zł,
 • termin do wykupu obligacji 2 lata.
cena rynkowa 102,00 (czyli 1020 zł) = rentowność w skali roku wynosi 8,87% brutto,
cena rynkowa 104,00 (czyli 1040 zł) = rentowność w skali roku wynosi 7,76% brutto,

Przy zakupie obligacji na rynku wtórnym należy zwrócić uwagę na datę wypłaty odsetek. Nabywca obligacji płaci sprzedającemu cenę rynkową powiększoną o skumulowane odsetki za dany okres rozliczeniowy. Kupujący obligacje będzie płacił dodatkowo podatek od zysków kapitałowych za ostatni okres odsetkowy. Na rynku wtórnym pod kątem podatkowym najkorzystniejszym rozwiązaniem jest zakup obligacji zaraz po wypłacie odsetek.

Przykład:

 • cena rynkowa obligacji korporacyjnej – 100%,
 • cena nominalna obligacji korporacyjnej – 1000 PLN,
 • oprocentowanie brutto w skali roku – 10%,
 • skumulowane odsetki za okres rozliczeniowy – 100 zł ,
 • okres naliczania odsetek – od 1 stycznia do 31 grudnia
 • data wypłaty odsetek – 31 grudnia
 • data płatności podatku Belki – 31 grudnia,
 • data nabycia obligacji na Catalyst – 20 grudnia,
 • cena nabycia obligacji 20 grudnia – 1097 zł (1000 zł ceny nominalnej + 97 zł skumulowanych odsetek)
Inwestor kupując obligację 20 grudnia zapłaci 1097 zł, 31 grudnia zapłaci podatek Belki 19 zł. Realny zarobek inwestora w tym przypadku to 81 zł od kwoty 1097 zł, czyli 7,38% netto w skali roku.

Dla analogicznej transakcji na rynku pierwotnym będzie to 81 zł od 1000 zł, czyli 8,1% netto w skali roku.

Dla inwestorów zainteresowanych emisjami na rynku pierwotnym polecamy wypełnienie formularza kontaktowego po prawej stronie. Na bieżąco informujemy o atrakcyjnych obligacjach korporacyjnych. Z kolei dla inwestorów posiadających obligacje korporacyjne i chcących je sprzedać na Catalyst pomagamy aranżować inwestorów zainteresowanych kupnem obligacji korporacyjnych.