KONTAKT
Best Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Al. Generała Józefa Hallera 180/18
53-203 Wrocław
Ogrody Grabiszyńskie 

biuro(at)bestcapital.pl
www.bestcapital.pl

tel. +48 71 723 00 39
fax +48 71 723 07 10

Dane rejestrowe:
KRS: 0000360530, 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy KRS,
REGON: 021300823,
NIP: 8943002910, 
Kapitał zakładowy 110 000 zł w całości opłacony.

facebook


linkedin-logo
Wyświetl większą mapę