Inwestuj lub rozwiń skrzydła swojego biznesu

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który poszukuje kapitału na rozwój swojego biznesu lub inwestorem poszukującym możliwości inwestowania w obligacje korporacyjne lub akcje, to trafiłeś na właściwą stronę.

Przedsiębiorcom, którzy chcą rozwijać swój biznes przygotowujemy kompleksową strategię i koncepcję pozyskania kapitału. Przeprowadzamy audyt dostępnych źródeł finansowania i wskazujemy najkorzystniejsze rozwiązanie.

W następnym kroku wspieramy przedsiębiorcę w realizacji wybranej ścieżki pozyskania finansowania. Posiadamy odpowiednie kompetencje i doświadczenie, żeby doradzać naszym klientom na drodze pozyskiwania finansowania z takich źródeł jak: emisja akcji, emisja obligacji, emisja udziałów, kredyt bankowy, leasing, inwestor finansowy lub branżowy.

Szczególną uwagę poświęcamy inwestorom indywidualnym, którzy podejmują z nami współpracę. Naszym celem jest długoterminowa i stabilna współpraca, dlatego priorytetowo traktujemy podejmowanie współpracy z emitentami reprezentującymi odpowiednią jakość biznesową. Przed udostępnieniem emitentowi bazy kontaktów do użytkowników serwisu www.bestcapital.pl, dokonujemy szczegółowej analizy sprawozdań finansowych emitenta, jego modelu biznesowego oraz rynku.