NEWCONNECT

Best Capital sp. z o. o. jest Autoryzowanym Doradcą NewConnect.

NewConnect to rynek akcji prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Powstał jako alternatywa dla rynku głównego czy finansowania Venture Capital. Wymogi formalne związane z wprowadzeniem akcji do notowań w Alternatywnym Systemie Obrotu (ASO) są mniejsze, a proces upubliczniania spółki krótszy.

Jest to rynek przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw o wysokim potencjale rozwoju. Upublicznienie spółki to korzyści nie tylko kapitałowe. Przy debiucie, a później przy kolejnych emisjach prowadzona jest kampania medialna, która zwiększa świadomość marki nie tylko wśród inwestorów, ale też potencjalnych klientów. Spółce notowanej na rynku NewConnect łatwiej jest przenieść się na rynek główny notowań GPW.

Rynek NewConnect to:

 • dostęp do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych,
 • brak konieczności sporządzania prospektu emisyjnego,
 • bardziej liberalne przepisy o obowiązkach informacyjnych,
 • niższe wymogi kapitałowe,
 • szybszy proces wprowadzenia do obrotu,
 • niższe koszty debiutu i funkcjonowania niż na giełdzie głównej.

Zakres usług Best Capital

Wprowadzenie spółki na NewConnect to proces, w który zaangażowane jest wiele podmiotów, między innymi Komisja Nadzoru Finansowego, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych czy Giełda Papierów Wartościowych. Best Capital jako Autoryzowany Doradca przeprowadza spółkę przez cały ten proces jako główny Doradca. Podejmujemy działania, które finalnie prowadzą spółkę do debiutu na rynku NewConnect i jej funkcjonowania w ASO.  Zakres działań:

Analiza spółki i przekształcenie w spółkę akcyjną:

 • Analiza perspektyw rozwoju spółki oraz jej wycena na potrzeby przeprowadzenia emisji akcji;
 • Ocena opłacalności projektu inwestycyjnego i ustalenie parametrów emisji;
 • Wsparcie w przekształceniu – jeśli przedsiębiorstwo nie ma formy spółki akcyjnej.

Przygotowanie do oferty prywatnej:

 • Wsparcie w przygotowaniu uchwał związanych z emisją akcji;
 • Przygotowanie dokumentów i materiałów ofertowych dla inwestorów (między innymi: memorandum inwestycyjne, teaser, prezentacja, umowa inwestycyjna).

Wsparcie w przeprowadzeniu oferty prywatnej:

 • udostępnienie emitentowi bazy inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych;

Wprowadzenie do obrotu na NC oraz funkcjonowanie na NC:

 • Sporządzenie Dokumentu Informacyjnego;
 • Rejestracja akcji w KDPW S.A.;
 • Współpraca z GPW S.A w celu wprowadzenia akcji emitenta do obrotu;
 • Doradztwo przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych przez 36 miesięcy (okres wymagany regulacjami ASO na współpracę Emitenta z Autoryzowanym Doradcą);
 • Wsparcie przy wypełnianiu zaleceń Kodeksu Dobrych Praktyk spółek notowanych na Newconnect.
powiązane artykuły