REGULAMIN

Część I- Informacje ogólne


 1. Best Capital prowadzi serwis edukacyjno-informacyjny pod adresem www.bestcapital.pl (dalej: “Serwis”). Serwis poświęcony jest rynkowi kapitałowemu oraz różnym formom inwestowania.

 2. Tematyka Serwisu obejmuje obligacje korporacyjne, rynek NewConnect, fundusze inwestycyjne, start-upy oraz inne inwestycje. Korzystanie z treści zawartych w Serwisie Best Capital jest bezpłatne.

 3. Best Capital oprócz serwisu informacyjnego rozwija dodatkowe usługi takie jak system IT do zarządzania i monitorowania inwestycjami, może świadczyć pomoc prawną i analityczną dla inwestorów. Cennik tych usług będzie ustalany indywidualnie z każdym zainteresowanym niniejszymi usługami ponieważ niniejsze usługi są jeszcze w fazie testowej.


Część II Przekazywanie danych osobowych do podmiotów trzecich


 1. Użytkownicy Serwisu Best Capital, którzy wyrażą dobrowolną zgodę na przekazywanie danych do podmiotów trzecich będą mogli otrzymywać od tych podmiotów informacje marketingowe.

 2. Podmiot trzeci po otrzymaniu danych osobowych ma obowiązek poinformować osobę, której dane dotyczą o tym, że wszedł w ich posiadanie. Ponadto będzie miał obowiązek poinformowania o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych. Na każde żądanie podmiot trzeci będzie miał obowiązek zaprzestania przetwarzania danych osobowych.


Część III Zgoda na wykorzystywanie danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych przez Best Capital


 1. Best Capital w przypadku uzyskania od Użytkownika Serwisu, zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie je przetwarzał w celach marketingowych: mogą to być informacje o produktach i usługach Best Capital lub informacje marketingowe wysyłane na zlecenie.


Część IV Inne postanowienia


 1. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Serwisu Best Capital.

 2. Użytkownik serwisu zapisując się do bazy Best Capital, udostępniając swoje dane osobowe oświadcza poprzez zaznaczenie odpowiednich zgód akceptuje, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz z treścią Polityki Prywatności i je akceptuje.

 3. Informacje, które są publikowane w Serwisie oraz udostępniane Użytkownikom Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

 4. Best Capital zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu zmiany będą dostępne na stronie serwisu.

 5. Zawartość niniejszej strony internetowej jest własnością Best Capital. Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie całości lub części treści Serwisu bez uzyskania uprzedniej zgody. Best Capital zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji w całości lub w części treści zawartych w Serwisie.

 6. Informacje prezentowane w Serwisie nie stanowią usług doradztwa inwestycyjnego, doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej. Treści Serwisu są tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autorów i nie stanowią rekomendacji. Zawartość Serwisu nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom, m.in. nie zawiera konkretnej wyceny instrumentu finansowego, nie określa ryzyka inwestycyjnego, a także nie wskazuje konkretnych spółek lub instrumentów finansowych w celach inwestycyjnych. Zgodnie z powyższym Best Capital nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie lektury Serwisu oraz nie gwarantuje poprawności, kompletności ani aktualności informacji zawartych w Serwisie.

 7. Best Capital dokłada należytej staranności w przygotowaniu treści i materiałów publikowanych w Serwisie. Nie stanowi to jednak gwarancji aktualności, poprawności oraz kompletności tych danych. W związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte w oparciu o informacje oraz analizy opublikowane w Serwisie.