LEASING

Leasing umożliwia firmie sfinansować środki transportu (od samolotów i jachtów po quady), maszyny i urządzenia, sprzęt IT i oprogramowanie, nieruchomości oraz inne środki trwałe. Łączy w sobie cechy umowy dzierżawy i kredytu.

Zaletą tej formy finansowania jest to, że całość opłat (wkład własny, raty miesięczne i inne opłaty) można zaliczyć w koszty, co może dać efekt “tarczy podatkowej” dla przedsiębiorstwa i zapłatę mniejszego podatku dochodowego.

W przypadku nowo zarejestrowanych firm (do 6 miesięcy na rynku), wpłata własna wynosi od 7% wartości przedmiotu leasingu. Leasing może uzyskać nawet firma, która widnieje w KRD, BIG Infomonitor czy BIK.

Nie ma ograniczeń co do wieku przedmiotu leasingu. Leasing przyznawany jest na ogół na okres od 2 do 84 miesięcy jednego roku z możliwością odnowienia.

Firmy leasingowe są bardziej elastyczne niż banki, a finansowanie leasingowe nie obciąża zdolności kredytowej leasingobiorcy.

W celu uzyskania finansowania leasingowego przedsiębiorca musi wykazać zdolność leasingową, m.in. przedstawić dane finansowe za ostatni okres, w tym wielkość przychodów i wynik finansowy. Dodatkowo finansujący wymaga  Jako doświadczony zespół doradców i analityków wspieramy naszych klientów przy dopełnieniu formalności oraz przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Jak działamy?

W pierwszym etapie szczegółowo badamy sytuację przedsiębiorcy, wskazany cel finansowania i jego potrzeby kapitałowe. Na podstawie tych danych badamy, który leasingodawca finansuje przedstawiony przez przedsiębiorcę cel.

W kolejnym kroku przygotowujemy wnioski leasingowe i składamy do wybranego leasingodawcy. Na każdym etapie procedury leasingowej wspieramy naszego klienta, także w negocjacjach warunków cenowych. Posiadanie decyzji leasingowej u innego finansującego jest najlepszym argumentem przy negocjowaniu niższych opłat leasingowych.
powiązane artykuły