OBLIGACJE KORPORACYJNE
plusy

korzyści

 • zysk od 6% do 10% w skali roku
 • brak kosztów zakupu i kosztów zarządzania
 • wypłata odsetek w ustalonych terminach
 • możliwość wcześniejszego zakończenia inwestycji
minusy

z nami

 • regularnie nowe oferty obligacji korporacyjnych
 • oferty obligacji spółek z wielu branż o różnym poziomie zysku i ryzyka
 • szczegółowa analiza emitentów
 • minimum formalności

Jeśli masz wolne środki i chcesz je korzystnie zainwestować, to wypełnij formularz zgłoszeniowy, inwestuj w obligacje korporacyjne i zarabiaj do 10%!*

Ze względu na regulacje prawne, emitentom udostępniamy dane kontaktowe tylko zarejestrowanych użytkowników serwisu. 

Co zyskujesz dzięki rejestracji w naszym serwisie?

 • bezpośredni kontakt z emitentem, który przeprowadza emisję obligacji,
 • możliwość korzystnego lokowania środków,
 • możliwość zbudowania zdywersyfikowanego portfela obligacji korporacyjnych, ponieważ emitenci, którym udostępniamy bazę danych kontaktowych reprezentują różne branże oraz poziomy zysku i ryzyka,
 • pewność, że dane kontaktowe udostępniamy tylko emitentom, którzy przeszli naszą procedurę weryfikacji i według naszej analizy nie generują nadmiernego ryzyka kredytowego (analizujemy sprawozdania finansowe emitentów, jego perspektywy rozwoju oraz branże),
 • dostęp do unikalnej oferty,
 • dostęp do autorskich analiz sprawozdań finansowych spółek, 
 • informowanie o ważnych wydarzeniach z rynku Catalyst,


Czym charakteryzują się obligacje korporacyjne ?

 • to papiery wartościowe dla inwestorów, którzy oczekują od 6% do 10% zwrotu z inwestycji w skali roku przy niskim lub średnim ryzyku,
 • wysokość zysku, sposób jego wyliczania i wypłaty jest z góry określony,  
 • istnieje możliwość wcześniejszego wycofania się z inwestycji, przy zachowaniu narosłych odsetek, np. poprzez sprzedaż obligacji na rynku Catalyst,
 • zakup obligacji na rynku pierwotnym nie wiąże się z kosztami wstępnymi i kosztami zarządzania.

Obligacje korporacyjne to papiery wartościowe, których nie należy utożsamiać z lokatami bankowymi. Obligacje korporacyjne nie podlegają gwarancjom Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

*przykładowe oprocentowanie obligacji z rynku Catalyst

powiązane artykuły