OBLIGACJE KORPORACYJNE

Best Capital sp. z o. o. jest Autoryzowanym Doradcą Catalyst, specjalizujemy się w przygotowaniu naszych klientów do pozyskania kapitału z emisji obligacji. 

Obligacje to jedna z możliwości pozyskania kapitału dłużnego przez przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego. Emisja obligacji to elastyczna forma pozyskania kapitału, ponieważ to emitent ustala parametry oferty (oprocentowanie, zapadalność, częstotliwość wypłaty odsetek, zabezpieczenie). Środki finansowe pozyskane z emisji obligacji mogą być przeznaczone na działalność bieżącą lub inwestycyjną przedsiębiorstwa. Dla spółek poszukujących finansowania dłużnego jest to atrakcyjna alternatywa wobec kredytu bankowego.

Nabywcami obligacji mogą być inwestorzy indywidualni lub instytucjonalni, którzy oczekują wyższej rentowności niż na lokatach i  z obligacji skarbowych i nie chcą ponosić wysokiego ryzyka inwestując w akcje.

Best Capital wspiera emitentów w następujących etapach związanych z emisją obligacji:

  • przygotowujemy komplet dokumentów takich jak uchwały, dokument ofertowy oraz materiały marketingowe,
  • udostępniamy emitentowi bazę danych kontaktowych użytkowników serwisu www.bestcapital.pl, którym emitent może bezpośrednio przedstawić swoją ofertę,
  • pomagamy w wyborze oferty na agenta emisji, podmiotu prowadzącego rejestr oraz animatora obligacji,
  • przeprowadzamy rejestrację obligacji w KDPW S.A. oraz wprowadzamy do obrotu na rynek Catalyst,
  • doradzamy w wypełnianiu obowiązków informacyjnych oraz wspieramy w kontaktach z inwestorami.

Ryzyko kredytowe emitenta jest podstawowym kryterium przy podejmowaniu decyzji przez inwestorów. Z tego powodu emisja obligacji nie jest osiągalna dla wszystkich przedsiębiorstw. Sukces emisji zależy od postrzegania wśród inwestorów możliwości obsługi zadłużenia. Dlatego emitent powinien prezentować odpowiednie perspektywy rozwoju oraz dobre wyniki finansowe.

Emisja obligacji związana z wprowadzeniem do obrotu na Catalyst, to początek komunikowania się spółki z rynkiem kapitałowym. Prawidłowa obsługa zadłużenia oraz prezentowanie dobrych wyników finansowych to inwestycja w wiarygodność. Daje to przedsiębiorstwu szansę na pozyskanie kolejnych rund finansowania na korzystniejszych warunkach. Dzięki temu emisje obligacji mogą się stać jednym z ważniejszych źródeł finansowania rozwoju emitenta.

Koszty związane z emisją obligacji mogą być porównywalne lub wyższe niż w przypadku kredytu bankowego. Dodatkową zaletą finansowania z emisji obligacji jest korzystny cash flow. W okresie do wykupu obligacji spółka płaci tylko umowne odsetki. Dzięki temu emitent może lepiej dopasować parametry emisji do przepływów finansowych osiąganych z realizowanego projektu inwestycyjnego.
powiązane artykuły