O NAS

Jesteśmy Autoryzowanym Doradcą Catalyst i NewConnect, specjalizującym  się w pozyskiwaniu kapitału dla przedsiębiorstw. Źródłami finansowania naszych klientów są emisje obligacji, akcji i udziałów kierowane do inwestorów indywidualnych lub instytucjonalnych. Kompleksowo wspieramy przedsiębiorstwa w staraniach o kredyt bankowy.

Zespół


Dla zwiększenia szans pozyskania kapitału wykonujemy audyt dostępnych źródeł finansowania. Opracowując koncepcję pozyskania kapitału, analizujemy aspekty prawne, podatkowe i biznesowe współpracując z doświadczonymi kancelariami podatkowymi i prawnymi.

Jako doradca transakcyjny kompleksowo przeprowadzamy spółkę przez cały proces pozyskania kapitału, reprezentując ją przed podmiotami biorącymi udział w procesie inwestycyjnym. Przygotowujemy niezbędną dokumentację (memorandum informacyjne, propozycje nabycia, warunki emisji, uchwały, biznesplany i wyceny), materiały marketingowe oraz aranżujemy spotkania zarządu z inwestorami.

Podczas wprowadzania papierów wartościowych emitenta do giełdowego obrotu zorganizowanego świadczymy usługi pomagające w funkcjonowaniu na rynku kapitałowym. Wspieramy emitentów w zakresie kontaktów z KNF, GPW i KDPW. Doradzamy w wypełnianiu obowiązków informacyjnych oraz relacjach inwestorskich.