KREDYTY OBROTOWE
Kredyt obrotowy będzie odpowiedni dla firmy, która wymaga sfinansowania bieżących potrzeb (np. opłacenia rachunków, zaopatrzenia w materiały i  towary, zakupienia usług lub środków trwałych). Przedsiębiorca nie musi przedstawiać zabezpieczeń do kredytu, chyba że bank wymaga tego na minimalnym poziomie. Dużą zaletą jest brak konieczności precyzowania celu na jaki przedsiębiorca pozyskuje kredyt. Kredyt obrotowy przyznawany jest na ogół na okres jednego roku z możliwością odnowienia. Przedsiębiorca dostaje limit kredytowy w koncie bankowym i ma możliwość wykorzystania tych środków w dowolnym momencie. Bank pobiera w cyklach miesięcznych odsetki tylko od kwoty faktycznie wykorzystanej. Spłata kapitału wymagana jest na koniec kredytowania.

W celu uzyskania kredytu obrotowego przedsiębiorca musi przedstawić dane finansowe za ostatni okres, w tym  wielkość przychodów. Banki niejednokrotnie analizują również historię operacji na rachunku bankowym firmy. Kondycja finansowa firmy będzie decydowała o warunkach kredytowania. Jako doświadczony zespół doradców i analityków wspieramy naszych klientów przy dopełnieniu formalności oraz przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Jak działamy?

W pierwszym etapie szczegółowo badamy sytuację przedsiębiorcy i jego potrzeby kapitałowe. Na podstawie tych danych badamy, w których bankach klient ma możliwość uzyskania kredytu.

W kolejnym kroku przygotowujemy wnioski kredytowe i składamy do kilku banków. Na każdym etapie procedury kredytowej wspieramy naszego klienta. W przypadku uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej w kliku bankach pomagamy w negocjacjach warunków cenowych. Posiadanie decyzji kredytowej w innym banku jest najlepszym argumentem przy negocjowaniu niższej prowizji i marży kredytu obrotowego.
powiązane artykuły