Pytania i odpowiedzi na temat obligacji korporacyjnych
1. Jaki jest pierwszy krok, aby otrzymać informacje o obligacjach?
Należy wypełnić formularz kontaktowy i czekać na kontakt z naszej strony. Za zgodą Inwestorów Best Capital udostępnia dane kontaktowe Emitentom obligacji.
czytaj artykuł
2. Jakie są koszty związane z inwestowaniem w obligacje korporacyjne?
Dokonując inwestycji w obligacje korporacyjne na rynku pierwotnym brak jest kosztów nabycia. Obligacje korporacyjne to inwestycja prawie bezkosztowa. Jednak dokonując zakupu obligacji korporacyjnych na rynku Catalyst trzeba zapłacić prowizję maklerską.
czytaj artykuł
3. Jak są skonstruowane obligacje korporacyjne?
Warunki inwestycji w obligacje korporacyjne są proste i przejrzyste. Każda seria obligacji posiada dokument opisujący parametry takie jak: oprocentowanie, częstotliwość wypłat odsetek oraz okres do wykupu. Zysk inwestora stanowią umowne odsetki, które są wypłacane w określonych przez emitenta okresach. Na koniec trwania inwestycji następuje wykup. Inwestor otrzymuje zwrot kapitału wpłaconego na początku na poczet obligacji.
czytaj artykuł
4. Czy mogę sprzedać obligacje korporacyjne przed terminem wykupu?
Obligacje korporacyjne zapisane są na rachunku maklerskim. Jeżeli inwestor chce otrzymać część lub całość zainwestowanych środków przed terminem wykupu, to w dowolnym momencie może złożyć zlecenie sprzedaży, ponosząc przy tym koszt prowizji maklerskiej. Taka możliwość sprzedaży obligacji istnieje dzięki giełdzie obligacji Catalyst. W przypadku gdy obligacje nie są w obrocie Catalyst, innym sposobem sprzedaży obligacji może być zawarcie umowy cywilnoprawnej o sprzedaż obligacji.
czytaj artykuł
5. Kto może kupić obligacje korporacyjne?
Obligacje korporacyjne może kupić pełnoletnia osoba fizyczna, fundacja lub przedsiębiorstwo prowadzone w formie spółki osobowej lub kapitałowej. Warunkiem będzie posiadanie własnego rachunku maklerskiego.
czytaj artykuł
6. Jak wygląda kwestia opodatkowania obligacji korporacyjnych?
Inwestując w obligacje korporacyjne na rynku pierwotnym zasady naliczania podatku od zysków kapitałowych są proste i łatwe do zrozumienia. Inwestorzy, którzy kupują obligacje na rynku wtórnym muszą się liczyć z mechanizmem naliczania podatku, który w pewnych sytuacjach jest niekorzystny. Niniejszy artykuł naświetla zasady opodatkowania obligacji korporacyjnych.
czytaj artykuł
7. Po co jest rachunek maklerski, ile kosztuje taka usługa?
Na rachunku maklerskim inwestor widzi obligacje korporacyjne w postaci zapisu elektronicznego (obligacje nie mają formy dokumentu), a po zalogowaniu się na swój rachunek może w każdej chwili sprawdzić ilość posiadanych obligacji. Emitent obligacji za pośrednictwem KDPW wypłaca inwestorowi odsetki oraz dokonuje wykupu (zwrotu kapitału zainwestowanego w obligacje). Dzięki widoczności obligacji korporacyjnych na rachunku maklerskim, inwestor w każdej chwili może sprzedać część lub wszystkie obligacje na rynku Catalyst.
czytaj artykuł
8. Czy muszę posiadać rachunek maklerski, żeby kupić obligacje korporacyjne?
W praktyce występują różne sposoby zakupu i rozliczania obligacji korporacyjnych. Jednak w przypadku większości emisji obligacji korporacyjnych trzeba posiadać własny rachunek maklerski. Ułatwieniem dla osób nieposiadających rachunku maklerskiego i chcących dokonać zakupu podczas emisji prywatnej jest to, że rachunek maklerski mogą otworzyć w ciągu kilku dni po dokonaniu zapisu na obligacje.
czytaj artykuł
9. Co to jest rynek pierwotny obligacji korporacyjnych?
Pojęcie rynku pierwotnego jest związane ze sposobem nabycia obligacji. Emisja pierwotna oznacza nabycie obligacji bezpośrednio od emitenta w wyznaczonym do tego okresie subskrypcji/zapisów.
czytaj artykuł
10. Jaka jest minimalna kwota potrzebna, żeby zainwestować w obligacje korporacyjne na rynku pierwotnym?
Przeciętna kwota wymagana, żeby dokonać inwestycji w obligacje korporacyjne zawiera się w przedziale od 10.000 do 50.000 złotych. 
czytaj artykuł
11. Co się stanie z odsetkami jeśli obligacje sprzedam przed terminem wykupu?
Jeśli jesteś posiadaczem obligacji korporacyjnych, to odsetki naliczane są każdego dnia. Bez względu na to kiedy sprzedasz obligacje, to na rachunek maklerski dostaniesz odsetki za wszystkie dni, przez które posiadałeś obligacje. Mechanizm działa w ten sposób, że nabywca obligacji płaci sprzedającemu cenę rynkową obligacji oraz należne odsetki na dzień dokonania transakcji.
czytaj artykuł
12. Jak często wypłacane są odsetki i czy od razu mam do nich dostęp?
Każda seria obligacji posiada indywidualny terminarz wypłat odsetek. Informacje te zawarte są w dokumentacji obligacji i są udostępniane przez emitenta lub są publikowane przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. Odsetki najczęściej wypłacane są w odstępach kwartalnych, półrocznych lub rocznych. Odsetki w umownym terminie wypłacane są na rachunek maklerski. Po zaksięgowaniu są od razu dostępne dla inwestora. Odsetki można wypłacić na rachunek bankowy lub dokonać innej inwestycji.
czytaj artykuł
13. Kto może się zainteresować inwestycją w obligacje korporacyjne?
Obligacje korporacyjne to forma inwestycji skierowana do inwestorów, którzy oczekują od 6% do 12% zwrotu z inwestycji w skali roku, przy niskim lub umiarkowanym ryzyku. Zasady i reguły takiej inwestycji są proste i przejrzyste. Jest to dobra alternatywa dla lokat, zarabiających na poziomie inflacji oraz wobec bardzo zmiennych inwestycji w akcje i fundusze akcyjne.
czytaj artykuł
14. Od czego zależy oprocentowanie obligacji korporacyjnych?
Oprocentowanie obligacji korporacyjnych jest ustalane przez emitenta obligacji i zależy od standingu emitenta oraz ogólnej sytuacji na rynku kapitałowym. Przez standing należy rozumieć historię i opinię Emitenta na rynku, jego wyniki finansowe, branżę w której działa, model biznesowy oraz wszystkie te elementy, które mają lub mogą mieć wpływ na zdolność emitenta do regulowania zobowiązań.
czytaj artykuł
15. Dlaczego firmy emitują obligacje korporacyjne?
Obligacje korporacyjne są finansowaniem dłużnym, które może być konkurencyjne wobec kredytu bankowego. Firmy mogą zainteresować się obligacjami z wielu powodów. Procedura pozyskania kapitału może być prostsza i szybsza. Koszty związane z emisją obligacji mogą być porównywalne lub niższe niż koszty kredytu. Przy emisjach obligacji nie występują dodatkowe niekorzystne klauzule dla emitenta i nie jest wymagane posiadanie wkładu własnego lub zabezpieczenia.
czytaj artykuł
16. Jak wygląda proces zakupu obligacji korporacyjnych na rynku pierwotnym od strony technicznej i formalnej?
W dużym uproszczeniu proces zakupu obligacji na rynku pierwotnym przedstawia się następująco: po pierwsze inwestor zapoznaje się z dokumentem ofertowym emisji obligacji, następnie wypełnienia formularz zapisu na obligacje, a ostatecznie dokonuje przelewu kwoty, którą zadeklarował w formularzu na rachunek emitenta.
czytaj artykuł
17. Jakie są różnice między obligacjami korporacyjnymi a lokatami?
Obligacje korporacyjne mają kilka cech wspólnych z lokatami bankowymi. Za wpłacony kapitał inwestor otrzymuje odsetki, a po okresie umownym zwrot początkowego kapitału. Zasadniczą różnicę stanowi rentowność obligacji, która może być nawet trzykrotnie wyższa niż oprocentowanie obligacji. Należy jednak pamiętać, że obligacje to papiery wartościowe i są obciążone ryzykiem inwestycyjnym, nie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
czytaj artykuł
18. Co powinienem wiedzieć przed zakupem obligacji korporacyjnych?
W poniższym linku znajdą Państwo wszystkie istotne pojęcia i definicje związane z rynkiem obligacji korporacyjnych. Żeby dokonać odpowiedzialnej inwestycji, należy ją poznać i zrozumieć. Zapraszamy do lektury.
czytaj artykuł
19. Czy zakup obligacji na rynku pierwotnym jest najkorzystniejszym sposobem nabycia obligacji korporacyjnych?
Zdecydowanie tak. Po pierwsze zminimalizowane są koszty nabycia obligacji, po drugie nie występuje prowizja maklerska oraz sposób naliczania podatku jest korzystniejszy. Obligacje nabywane są po cenie emisyjnej.
czytaj artykuł
20. Jakie są korzyści z inwestowania w obligacje korporacyjne?
Główną zaletą obligacji korporacyjnych jest możliwość zarobienia wysokich odsetek bez względu na koniunkturę na giełdzie. Są to zyski zdecydowanie wyższe niż na lokatach bankowych i z obligacji skarbowych. Powoduje to, że obligacje korporacyjne z powodzeniem mogą stanowić podstawę portfela inwestycyjnego. Inne zalety obligacji korporacyjnych to prosta konstrukcja oraz niskie koszty związane z inwestowaniem i ich posiadaniem.
czytaj artykuł
21. Czym są i jak działają obligacje korporacyjne?
Przedsiębiorstwo, które potrzebuje kapitału może go pozyskać np. z kredytu bankowego. Podobną formą pozyskania kapitału jest emisja obligacji. Różnica polega na tym, że w przypadku kredytu bankowego wierzycielem przedsiębiorstwa jest bank, a w przypadku obligacji korporacyjnych wierzycielem jest właściciel obligacji. Inwestor, który posiada obligacje korporacyjne ma prawo do świadczeń pieniężnych, takich jak wypłata odsetek i zwrot kapitału.
czytaj artykuł