Uprawnienia i członkostwa

Best Capital aktywnie angażuje się w rozwój przedsiębiorczości, szczególnie w swoim regionie. Przynależymy do różnych organizacji gospodarczych, uczestniczymy w spotkaniach z przedsiębiorcami, z powodzeniem nawiązujemy kontakty z ekspertami oraz praktykami z różnych branż.

logo_dig_web2
Dolnośląska Izba Gospodarcza - jej głównym celem jest wspieranie rozwoju firm oraz staranie się o unowocześnienie życia gospodarczego. Pomaga w nawiązaniu współpracy z najpotężniejszymi firmami w regionie. DIG organizuje również szkolenia, konferencje, seminaria i warsztaty z udziałem ekspertów ze świata ekonomii i biznesu.

logo-ZIG-2
Zachodnia Izba Gospodarcza - to organizacja samorządu gospodarczego, została powołana dla ochrony i reprezentowania interesów gospodarczych przynależnych członków. Upowszechnia zasady etyki w działalności gospodarczej, a także wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz rozwijanie współpracy z samorządami oraz innymi organizacjami.

IFR-Logo-Nowe
Inicjatywa Firm Rodzinnych – celem stowarzyszenia jest promowanie firm rodzinnych jako modelu biznesu (budowanie społecznego poczucia, że firma rodzinna jest wartością samą w sobie). IFR integruje firmy rodzinne, kształtuje warunki do sprawnego funkcjonowania firm rodzinnych. Tworzy system wsparcia poprzez inicjatywy ustawodawcze związane z działalnością przedsiębiorstw rodzinnych.

logo nowe NC

NewConnectrynek akcji mający formę alternatywnego systemu obrotu prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. Został stworzony z myślą o małych spółkach, które mają zbyt mała wiarygodność kredytową lub krótką historię działalności, a chcą efektywnie pozyskać kapitał na finansowanie nowych inwestycji.

logo nowe Catalyst

Rynek obligacji Catalyst - system autoryzacji i obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi. Przeznaczony jest dla skarbowych i nieskarbowych (obligacji komunalnych, korporacyjnych, listów zastawnych) instrumentów dłużnych. Catalyst jest dostosowany do emisji o różnych wielkościach, różnej charakterystyce, a także do potrzeb inwestorów (hurtowych, detalicznych, instytucjonalnych i indywidualnych).


Best Capital sp. z o.o. w dniu 26 czerwca 2012 r. decyzją Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. została wpisana na listę Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i Catalyst.