Pierwsze kroki na NewConnect

NewConnect to rynek zorganizowany, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w formie alternatywnego systemu obrotu. NewConnect został stworzony  z myślą o małych, innowacyjnych spółkach ukierunkowanych na biznes wysoko rozwinięty technologicznie, a jednocześnie nie posiadających środków na jego realizację. Spółki bez zdolności kredytowej i możliwości pozyskania kapitału na sfinansowanie swoich przedsięwzięć ze względu na krótką historię dzięki NewConnect mają szansę pozyskania niezbędnych środków. Z perspektywy firm emisja akcji na NewConnect to bardzo korzystna możliwość uzyskania wsparcia finansowego, zwłaszcza, że wymogi formalne i obowiązki informacyjne są bardziej liberalne w stosunku do rynku głównego, dzięki czemu pozyskanie kapitału jest tańsze.

Inwestorzy planujący zakup akcji na NewConnect powinni zdawać sobie sprawę, że rynek ten daje możliwość do osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków, jednak profile działalności spółek, niższe wymogi wejścia oraz mniejsza ilość obowiązków informacyjnych wiążą się z wyższym niż na rynku głównym ryzykiem inwestycyjnym.

Poprzez zakup akcji firmy inwestor staje się jej współwłaścicielem, dzięki czemu zyskuje prawa np. do udziału w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy spółki, jednak dopóki nie jest znaczącym akcjonariuszem w spółce de facto nie ma znaczącego wpływu na jej działalność. Akcje uprawniają także do otrzymania dywidendy, która przysługuje każdemu akcjonariuszowi w określonej wysokości na jedną akcję. Dywidenda jest wypłacana z części osiągniętego przez emitenta zysku, jednak nie wszystkie spółki mają jednakową politykę w zakresie wypłaty dywidendy. Większość spółek tę część zysku przeznacza na dalsze inwestycje i rozwój spółki, którego następstwem także jest korzyść dla akcjonariuszy – wzrost wartości akcji przedsiębiorstwa.

Pierwszym krokiem koniecznym do rozpoczęcia inwestycji na NewConnect jest (podobnie jak w przypadku głównego parkietu) założenie rachunku maklerskiego. Przed wyborem rachunku maklerskiego przede wszystkim powinniśmy porównać kilka różnych ofert, w szczególności zwracając uwagę na koszty rachunku. Opłaty i prowizje związane z rachunkiem maklerskim mają różne formy, najczęściej spotykane to:
 • koszty założenia rachunku – najczęściej założenie jest bezpłatne, jednak zdarzają się firmy wymagające dokonania pierwszej wpłaty;
 • prowizja od transakcji – to najistotniejsze kryterium, prowizję płacimy za każdym razem, a jej wysokość w zależności od biur maklerskich waha się w granicach ok. 0,19% do 0,40%. Warto pamiętać, że wybór rachunku z najniższą prowizją od transakcji może oznaczać, że biuro pobiera wyższe opłaty w innej formie – należy dokładnie przyjrzeć się zapisom umowy;
 • koszty prowadzenia rachunku – najczęściej prowadzenie jest bezpłatne, czasem pobierana jest roczna opłata za prowadzenie; podobnie w tym przypadku warto zorientować się czy darmowe prowadzenie rachunku wiąże się z dodatkowymi warunkami – np. od wysokości obrotów na rachunku;
 • koszty przelewu środków z rachunku maklerskiego na rachunek bankowy – bardzo często taka opłata jest wysoka, dlatego dobrym rozwiązaniem jest założenie rachunku maklerskiego w banku, w którym mamy konto bankowe – wtedy najczęściej przelewy są darmowe.
Po założeniu rachunku maklerskiego zasadniczo potrzebujemy jeszcze tylko dostępu do internetu lub telefonu oraz pewnej sumy pieniędzy do inwestycji aby zacząć składać zlecenia. Wcześniej warto jednak dokonać świadomego wyboru spółki, w którą zamierzamy zainwestować. Świadomy wybór wiąże się z przeprowadzeniem dokładnej analizy, zapoznaniem się z dokumentem informacyjnym spółki zawierającym m.in.: sprawozdanie finansowe, model biznesowy, informacje o rynku na którym działa, historię oraz perspektywy rozwoju spółki. Analiza opłacalności inwestycji poza zbadaniem samej spółki powinna także uwzględnić aktualne czynniki makroekonomiczne rynku. Warto prześledzić notowania spółek w ostatnich okresach (kwartałach, roku) oraz dokonać wyboru spółek, których akcje w danej chwili są tanie. Tanie nie oznacza, że ich cena jednostkowa wynosi 5zł czy 250 zł, ale kurs powinien być niższy w porównaniu do maksimum w danym roku.
 
Kiedy już zdecydujemy, że chcemy zainwestować w daną spółkę, nie pozostaje nam nic innego jak złożyć zlecenie kupna przez telefon lub internet, które broker zrealizuje. Do dyspozycji mamy różne rodzaje zleceń, które ułatwiają osiągnięcie oczekiwanego rezultatu i dokonania zakupu po oczekiwanej przez nas cenie. Temat rodzajów zleceń maklerskich zostanie poruszony w osobnym artykule. Każde zlecenie kupna (lub późniejszej sprzedaży) w alternatywnym systemie obrotu musi zawierać:
 • nazwę lub kod instrumentu, którego dotyczy;
 • rodzaj oferty (kupno/sprzedaż);
 • liczbę instrumentów finansowych mających być przedmiotem transakcji;
 • limit ceny lub polecenie wykonania zlecenia bez limitu ceny;
 • oznaczenie terminu ważności zlecenia;
 • nazwę lub kod wystawcy zlecenia;
 • datę wystawienia zlecenia;
 • numer własny zlecenia.
Należy także pamiętać, że w momencie kiedy składamy zlecenie na naszym rachunku maklerskim musi znajdować się tyle środków, aby wystarczyło na dokonanie transakcji oraz pokrycie prowizji biura maklerskiego – w przeciwnym razie nasze zlecenie zostanie odrzucone. Kiedy w systemie znajdzie się odpowiednie zlecenie sprzedaży zgodne z naszym zleceniem kupna możemy cieszyć się z zakupu naszych pierwszych akcji.

Autor: Tomasz Styrcula