Czy warto inwestować w startupy?

Możliwość realizacji wysokich zysków – nawet kilkaset procent, brak kosztów związanych z rozpoczęciem inwestycji – brak prowizji i opłat. To nie jedyne argumenty przemawiające za inwestycją w startupy. Wysokie ryzyko jest rekompensowane ponadprzeciętnym zyskiem w przypadku pozytywnego odbioru produktu lub usługi przez rynek. Największym zagrożeniem jest możliwość utraty wszystkich zainwestowanych środków lub ich części oraz horyzont inwestycyjny (od kilku miesięcy do kilku lat).

Inwestując w startup umożliwiasz realizację innowacyjnych projektów, które mogą stać się pożądanym towarem eksportowym. Twoje środki umożliwią rozwój nowych produktów oraz wprowadzenie na rynek nowatorskich usług. Umożliwiasz rozwój polskich firm, a także dajesz szansę na realizację biznesowych pomysłów młodym przedsiębiorcom.  

W Polsce coraz więcej osób decyduje się na rozpoczęcie własnej działalności, wykorzystując doświadczenie zdobyte w pracy lub opierając się o własne unikatowe zainteresowania. Często nawet rewelacyjne pomysły nie mogą być zrealizowane ze względu na brak środków finansowych. Warto zainwestować wolne środki w innowacyjne przedsięwzięcie, gdzie być może nowe produkty będą ratowały życie, wpłyną na rozwój nauki lub kultury lub będą niezbędne w Twoim gospodarstwie domowym.

W startupach liczy się pomysł, ale jeszcze ważniejszy jest kompetentny, zgrany  zespół zorientowany na osiągnięcie sukcesu. Odpowiednio zmotywowana kadra zarządzająca może doprowadzić firmę do spektakularnego debiutu na giełdzie zapewniając inwestorom wysokie profity. Natomiast niewłaściwi managerowie potrafią doprowadzić do bankructwa firmę o potencjalne międzynarodowego giganta, a udziałowców lub akcjonariuszy narazić na ogromne straty.
Inwestując w startup możesz oprócz kapitału zaoferować własną pracę na rzecz rozwoju spółki. Cenne są doświadczenia i kontakty biznesowe inwestorów. Wnosząc kapitał możesz stać się mentorem, doradcą.

Zyski mogą przekroczyć Twoje oczekiwania, ale trzeba się liczyć z długim terminem realizacji inwestycji. Jednym ze sposobów wyjścia z inwestycji jest sprzedaż akcji na giełdzie. Unia Europejska uruchomiła programy umożliwiające pozyskanie środków na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o wprowadzenie akcji spółki do publicznego obrotu (główny parkiet lub NewConnect). Startupy mogą liczyć na dofinansowanie z programu Inteligentny Rozwój oraz programu Regionalnego.

Reasumując, warto inwestować w startupy, ale trzeba mieć na uwadze bardzo wysokie ryzyko związane z utratą środków. Pożądane byłoby zaangażowanie osobiste w ekspansje firmy. Przy wyborze startupu należałoby kierować się własnymi doświadczeniami biznesowymi. Może pracujesz w branży, w którą chciałbyś zainwestować środki i podzielić się zdobytą wiedzą w celu wykreowania nowych rozwiązań? Albo uważasz, że na rynku brakuje jakiegoś towaru lub usługi warto poszukać startupu, który może już nad tym pracuje.