Leasing

Leasing jest umową cywilnoprawną, na podstawie której jedna ze stron umowy przekazuje drugiej stronie prawo do korzystania z określonej rzeczy na uzgodniony w umowie leasingu czas, w zamian za ustalone ratalne opłaty zwane ratami leasingowymi. Finansowanie przedsiębiorstwa za