Debiutu obligacji serii D wyemitowanych przez Europejski Fundusz Medyczny S.A.

27 marca 2014 na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje wyemitowane przez spółkę Europejski Fundusz Medyczny S.A.
 
Europejski Fundusz Medyczny S.A. oferuje kompleksowe usługi finansowe dla jednostek służby zdrowia działających jako samodzielne publiczne, jak i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, ich dostawców, a także medycznych uczelni wyższych i jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie finansowania bieżącej działalności, restrukturyzacji zobowiązań oraz finansowania inwestycji. Z Emitentem współpracują najwięksi dostawcy leków i produktów farmaceutycznych w Polsce.

Spółka wprowadziła do Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst serie obligacji D. Cena emisyjna jednej obligacji to 1000zł.  Łączna wartość emisji wynosiła 2 000 000 zł. Obligacje mają stałe 10,80 oprocentowanie w sakli roku z odsetkami wypłacanymi co kwartał. Data ich wykupu przypada na 7 września 2015.