Europejski Fundusz Medyczny S.A. – uchwała o wprowadzeniu obligacji serii D do obrotu

Best Capital z przyjemnością informuję, że w dniu 13 marca 2014 roku, na podstawie uchwały nr 284/2014 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął decyzję o wprowadzeniu do ASO na rynku Catalyst 2.000 (dwa tysiące) sztuk obligacji na okaziciela serii D spółki Europejski Fundusz Medyczny S.A. o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

Best Capital opracowywał dokumentację niezbędną do wprowadzenia obligacji do obrotu na rynek Catalyst. Best Capital pełni także funkcję Autoryzowanego Doradcy na rzecz Emitenta.

Spółka Europejski Fundusz Medyczny S.A. jest przedsiębiorstwem wyspecjalizowanym w obsłudze finansowej dla szpitali, działających jako samodzielne publiczne oraz niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej.

www.europejski.fm