Czy muszę posiadać rachunek maklerski, żeby kupić obligacje korporacyjne?

Rachunek maklerski jest niezbędnym narzędziem do inwestowania w obligacje korporacyjne, które będą przedmiotem wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst oraz obligacji korporacyjnych nie mających formy dokumentu (zdematerializowanych).
 
W przypadku zakupu obligacji korporacyjnych na rynku pierwotnym obligacje stają się widoczne na rachunku maklerskim po ich zarejestrowaniu przez emitenta w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Za pośrednictwem KDPW wypłacane są także wszystkie świadczenia z tytułu obligacji.
 
W przypadku transakcji dokonywanych na rynku wtórnym – jeżeli obligacje są notowane na Catalyst, transakcji dokonuje się w systemie giełdowym za pośrednictwem rachunku maklerskiego. Jeżeli obligacje nie są notowane na rynku publicznym, ale mają postać zdematerializowaną można je nabyć poprzez zawarcie umowy cywilnoprawnej w biurze maklerskim. W takim wypadku w biurze powinni stawić się kupujący i sprzedający, a sprzedający powinien okazać umowę sprzedaży oraz potwierdzenie dokonania zakupu obligacji.  
 
W przypadku gdy obligacje mają postać materialną można je kupić lub sprzedać bez konieczności posiadania rachunku maklerskiego – dokument obligacji zostaje przekazany w ręce nabywcy po podpisaniu umowy cywilnoprawnej. Obrót obligacjami materialnymi na dużą skalę jest nieosiągalny ze względu na konieczność każdorazowego przekazywania dokumentu obligacji. Obligacje w postaci materialnej są dziś bardzo rzadko spotykane, zostały wyparte przez papiery zdematerializowane, którymi łatwiej obracać na rynkach finansowych i ewidencjonować na rachunkach.