Po co jest rachunek maklerski? Ile kosztuje taka usługa?

Rachunek maklerski jest narzędziem niezbędnym do dokonania inwestycji w instrumenty finansowe np. akcje, obligacje korporacyjne spółek dopuszczonych do obrotu giełdowego. Na rachunku maklerskim zapisywane są posiadane przez inwestora papiery wartościowe, za jego pośrednictwem inwestor ma możliwość obracania tymi papierami.
 
Każda osoba fizyczna lub prawna może założyć rachunek maklerski, można to zrobić w placówce danego banku, domu maklerskiego lub za pośrednictwem internetu. Do założenia rachunku maklerskiego w przypadku osoby indywidualnej wystarczy dowód osobisty oraz NIP.
 
Koszty prowadzenia rachunku maklerskiego kształtują się w granicach od 0 do 80 zł rocznie. Przed dokonaniem wyboru rachunku maklerskiego warto porównać oferty co najmniej kilku z nich pod względem opłat i prowizji, do których zaliczyć można:
  • opłatę za prowadzenie rachunku – coraz częściej darmowe, ale warto sprawdzić zapisy umowy, czy darmowe prowadzenie nie jest obwarowane dodatkowymi warunkami (np. wysokością obrotów);
  • prowizje od  transakcji – najważniejsza składowa, od której powinniśmy uzależnić wybór rachunku maklerskiego, ponieważ prowizja płacona jest przy każdej zawieranej transakcji. Wysokość prowizji waha się w granicach od 0,19 do 0,39%;
  • opłatę za usługi dodatkowe – np. dostęp do pełnego arkusza zleceń, specjalistycznych serwisów informacyjnych i systemów analitycznych, przesyłanie aktualnego salda rachunku na adres e-mail i inne.
 
Ostatnim w kolejności, ale nie najmniej ważnym kryterium wyboru rachunku maklerskiego może być znajomość oferty danego brokera lub posiadanie u niego rachunku bankowego. Jest to o tyle istotne, że często pobierane są wysokie opłaty za dokonanie przelewu z rachunku maklerskiego na rachunek bankowy – w przypadku gdy rachunek bankowy posiadamy u tego samego brokera przelewy najczęściej są darmowe.