Zespół Best Capital

Nasz zespół jest tworzony przez specjalistów rynku kapitałowego. Naszym klientom doradzaliśmy w kilkudziesięciu projektach pozyskiwania kapitału.

Piotr Gajkowski – prezes zarządu

PG2Wyświetl profil LinkedIn użytkownika Piotr GajkowskiProfil Linkedin
Współzałożyciel Best Capital sp. z o.o. Zajmuje się pozyskiwaniem i oceną projektów inwestycyjnych oraz współpracą z kluczowymi inwestorami. Koordynuje prace nad projektami inwestycyjnymi emisji papierów wartościowych oraz transakcji VC/PE.

Absolwent ekonomii menedżerskiej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Posiada Certyfikat Doradcy ASO nr 35/2012. Doświadczenie na rynku kapitałowym zdobywał pracując w funduszu venture capital, doradztwie finansowym i bankowości. Pełni funkcje członka rad nadzorczych spółek WakePark S.A., Venture Incubator S.A. i Time Solutions sp. z o.o.

Iwona Witek – prokurent, specjalista ds. projektów inwestycyjnych

IWWyświetl profil LinkedIn użytkownika Iwona WitekProfil Linkedin
Współzałożycielka Best Capital sp. z o.o. Odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie projektów związanych  z pozyskiwaniem finansowania dłużnego i właścicielskiego. Koordynuje przygotowanie dokumentacji ofertowej i dokumentacji związanej z upublicznieniem emisji. Doradza spółkom w kontaktach z instytucjami regulującymi rynek kapitałowy oraz wspiera je w wypełnianiu obowiązków informacyjnych. Posiada Certyfikat Doradcy ASO nr 25/2012.

Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W 2012 roku ukończyła podyplomowe studia Analityk Finansowy w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

 

Justyna Rylska –  prokurent, specjalista ds. projektów inwestycyjnych

Wyświetl profil LinkedIn użytkownika Justyna RylskaProfil Linkedin JR
Przygotowuje i przeprowadza projekty inwestycyjne ASO oraz VC/PE. Bierze udział w opracowywaniu dokumentów ofertowych, wycen i biznesplanów. Wspiera emitentów NewConnect i Catalyst w wypełnianiu obowiązków informacyjnych.

Posiada Certyfikat Doradcy ASO nr 104/2012. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, kierunku „Finanse i Bankowość” oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie wartością. Inwestycje. Rozwój. Giełda.” Jako analityk inwestycyjny w Venture Incubator S.A. oraz Inkubatorze Naukowo-Technologicznym sp. z o.o. brała udział w zakresie analizy i ocen  150 projektów inwestycyjnych z branży IT/Internet w fazie start – up.

Konrad Błażejewski – specjalista ds. projektów inwestycyjnych

KBWyświetl profil LinkedIn użytkownika Justyna RylskaProfil Linkedin 
Zajmuje się współpracą z Emitentami udzielając wsparcia w przeprowadzaniu projektów finansowania dłużnego oraz wprowadzaniu instrumentów dłużnych na rynek Catalyst. Bierze udział w opracowaniu dokumentacji ofertowej. Odpowiedzialny za optymalizację efektywności procesów biznesowych. Posiada Certyfikat Doradcy ASO nr 25/2014.

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, kierunku “Finanse i Bankowość”. Posiada doświadczenie w ocenie projektów inwestycyjnych zdobyte podczas pracy w funduszu typu Venture Capital.

Tomasz Styrcula – specjalista ds. projektów inwestycyjnych

Tomasz4 (1)Wyświetl profil LinkedIn użytkownika Justyna RylskaProfil Linkedin 
Przygotowuje i  opracowuje  projekty ASO. Odpowiada min. za analizę emitentów, przygotowanie dokumentacji ofertowej oraz wprowadzenie  instrumentów finansowych na rynki Catalyst i NewConnect. Wspiera spółki w wypełnianiu obowiązków informacyjnych. Posiada Certyfikat  Doradcy ASO nr 2/2015.

Absolwent  Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunku „Administracja”. Obecnie kontynuuje naukę na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku „Ekonomia” – specjalność rynki finansowe.

Ryszard Ptasiński – partner 

Ryszard Ptasiński zajmuje się w prawną obsługą podmiotów gospodarczych. Główną specjalizacją Ryszarda Ptasińskiego jest prawna obsługa procesów inwestycyjnych i przekształceniowych podmiotów gospodarczych oraz prawna obsługa ofert publicznych i niepublicznych spółek kapitałowych.

Urszula Jarzębowska – partner

Jest specjalistką w zakresie finansów przedsiębiorstw. W Best Capital sp. z o.o. przeprowadza due dilligance spółek i ocenia projekty inwestycyjne. Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na kierunku Zarządzanie i Marketing w zakresie Rachunkowości i Controlingu. Pełni funkcję dyrektora finansowego w LiveChat Software S.A.

Rada nadzorcza:

Maciej Jarzębowski –  przewodniczący rady nadzorczej,
Dariusz Ciborski – członek rady nadzorczej,
Michał Uherek – członek rady nadzorczej.