Emisje obligacji korporacyjnych wprowadzone przez Best Capital na Catalyst

logoefmRola Best Capital:
wprowadzenie obligacji do obrotu na rynek ASO Catalyst obligacji serii D, E i F.

Europejski Fundusz Medyczny S.A. zajmuje się obsługą finansową szpitali, działających jako samodzielne publiczne oraz niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, oferując finansowanie i pośrednictwo finansowe. Dodatkowo świadczy usługi doradztwa i kojarzenia biznesowego.

EFM S.A. wyemitował trzy serie niezabezpieczonych obligacji: D EFM0915 (dwuletnie), E EFM1216 (trzyletnie) i F EFM0416 (dwuletnie) oprocentowane odpowiednio 10,8%, 10,4% i 10,1%. We wszystkich seriach odsetki wypłacane są kwartalnie. Seria D została terminowo wykupiona we wrześniu 2015 r., seria F w kwietniu 2016 r., natomiast seria E w grudniu 2016 r. Wartość nominalna trzech serii obligacji to 10 mln zł.

List referencyjny od Europejskiego Funduszu Medycznego S.A.

Relacja z debiutu obligacji EFM S.A.


 wierzyciel-logoRola Best Capital: wprowadzenie obligacji serii A do obrotu na rynek ASO Catalyst, Autoryzowany Doradca ASO Catalyst i ASO NewConnect

Emitent działa w branży finansowej od 2003 r., a główny profil jego działalności stanowi udzielanie pożyczek gotówkowych. Spółka notowana na rynku NewConnect od 2010 r. Na tle konkurencji spółka wyróżnia się konserwatywną polityką kredytową, tym samym uzyskując niższą szkodowość portfela pożyczkowego i oferując jedne z najtańszych pożyczek na swoim rynku.

Wierzyciel S.A. w maju 2014 r. wyemitował dwuletnie niezabezpieczone obligacje serii A notowane pod kodem WRL0516. Oprocentowanie obligacji wynosiło WIBOR 3M + marża 5,9 p.p., ale nie mniej niż 9,6%. Wartość nominalna emisji wynosiła 2 mln zł. Emisja serii A została terminowo wykupiona w maju 2016 r.

List referencyjny od Wierzyciel S.A.

Relacja z debiutu obligacji Wierzyciel S.A.

logo-Salwirak-jpg1
Rola Best Capital:
wprowadzenie obligacji serii A do obrotu na rynek ASO Catalyst, Autoryzowany Doradca ASO Catalyst

Salwirak sp. z o.o. działa w branży budowlanej i deweloperskiej na terenie aglomeracji wrocławskiej od 1993 roku. Spółka zajmuje się kompleksową budową wielorodzinnych budynków mieszkaniowych wraz z lokalami użytkowymi. 

Salwirak sp. z o.o. w marcu 2015 r. wyemitowała obligacje serii A o wartości nominalnej 5 mln zł. Były to obligacje dwuletnie, zabezpieczone hipotecznie notowane na Catalyst pod kodem SAL0317. Oprocentowanie obligacji wynosiło WIBOR 3M + 5,6 p.p. marży. Odsetki były wypłacane co kwartał. Emisja serii A została przedterminowo wykupiona 6 czerwca 2016 r. (9 miesięcy przed terminem).

List referencyjny od Salwirak sp. z o.o. 


Relacja z debiutu obligacji Salwirak sp. z o.o.

logo capital service


Rola Best Capital: Wprowadzenie obligacji serii B do obrotu na rynek ASO Catalyst 

Emitent działa w branży pożyczek pozabankowych pod marką KredytOK. Spółkę od konkurencji wyróżnia sieć oddziałów własnych w całej Polsce, których posiadają ponad 100.

W lipcu 2015 r. spółka wyemitowała dwuletnie obligacje serii B notowane pod kodem CSV0717 o wartości nominalnej 2,16 mln zł. Oprocentowanie obligacji wynosi WIBOR 3M + 7,62 p.p. Odsetki wypłacane są kwartalnie.

metropolis-nieruchomosci-komercyjne-logo
Rola Best Capital: Doradca Emitenta podczas emisji obligacji serii A i B


Emitent koncentruje swoją działalność na rynku nieruchomości gruntowych. Jest spółką córką wobec GTB Metropolis sp. z o.o., która działa od początku 2010 r. na rynku nieruchomości gruntowych, zajmuje się inwestycjami w projekty nieruchomościowe i prowadzi działania w celu zwiększania ich wartości. Po dostosowaniach do potrzeb nabywców Spółka sprzedaje wydzielone działki pod tereny przemysłowe, magazynowe, usługowe i mieszkaniowe. Spółka zależna – GTB Metropolis Nieruchomości Sp. z o.o. powstała w celu przeprowadzenia zaplanowanych projektów inwestycyjnych oraz pozyskania środków z emisji obligacji, jej działalność jest tożsama z działalnością spółki matki.

GTB Metropolis Nieruchomości prowadzi aktualnie trzy gruntowe projekty nieruchomościowe o łącznej wartości 21 mln zł, o łącznej powierzchni 14 ha.

GTB Metropolis Nieruchomości sp. z o.o. w listopadzie i grudniu 2014 r. wyemitowała obligacje serii A (GTB1117) i B (GTB0617) o wartościach nominalnych 8,075 mln zł (obligacje trzyletnie) i 1,69 mln zł (obligacje 2,5 letnie). Obydwie serie są zabezpieczone hipotecznie. Obligacje serii A mają mieć wypłaconą całość odsetek w dniu wykupu, a ich rentowność wynosi 9,5%. Emitent w grudniu 2015 r. dokonał częściowego wykupu obligacji serii A na kwotę ponad 1,2 mln zł oraz we wrześniu 2016 r. na kwotę ponad 1,96 mln zł. Obligacje serii B zostały w całości wykupione przedterminowo we wrześniu 2016 r. Odsetki były wypłacane co kwartał, a ich oprocentowanie wynosiło 9,2%.