Doświadczenie

Jako Autoryzowany Doradca Catalyst i NewConnect jesteśmy skutecznym partnerem w pozyskiwaniu kapitału dla przedsiębiorstw. Źródłami finansowania dla naszych klientów są emisje obligacji, akcji i udziałów oraz kredyty bankowe. Współpracujemy z inwestorami instytucjonalnymi oraz indywidualnymi.

Przygotowujemy kompleksowy proces emisji obligacji, akcji, udziałów oraz organizujemy pozyskanie kredytów bankowych. Przygotowujemy wszystkie wymagane dokumenty, a także angażujemy się w poszukiwanie inwestorów. Naszych klientów wspieramy w zakresie tworzenia biznesplanu oraz przygotowania wyceny.

Współpracujemy ze spółkami na różnych etapach rozwoju. Są to podmioty niepubliczne, ale też podmioty z rynku regulowanego NewConnect i Catalyst. Doradzaliśmy w kilkudziesięciu projektach inwestycyjnych, których wartość przekroczyła 35 mln zł.


Nasi klienci reprezentują poniższe branże:

 • Windykacja,
 • Finansowanie szpitali i ich dostawców,
 • Prywatna służba zdrowia,
 • Produkcja odzieży,
 • Działalność pożyczkowa,
 • Działalność leasingowa,
 • Telekomunikacja,
 • IT,
 • Inwestycje,
 • Brokerzy ubezpieczeniowi,
 • Nieruchomości,
 • Logistyka.

Jako Autoryzowany Doradca Catalyst i NewConnect posiadamy doświadczenie w doradztwie przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych oraz przy wprowadzaniu instrumentów finansowych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu przy współpracy ze spółkami: