Wycena zastawu rejestrowego na akcjach jako zabezpieczenia obligacji korporacyjnych – metoda wskaźnikowa

Celem artykułu jest przedstawianie czytelnikowi wyceny zastawu na akcjach metodą wskaźnikową na dzień 24 października 2016 r. na przykładzie firmy GRAAL S.A. dla pakietu 100 000 akcji.

Zastaw rejestrowy jest jedną z form zabezpieczenia wierzytelności. Jego największą zaletą jest możliwość pozostania przedmiotu zastawu w rękach zastawcy, który może korzystać z rzeczy zastawionej. Zazwyczaj zastawem obejmuje się rzeczy ruchome, ale możliwe jest też ustanowienie zastawu rejestrowego np. na wierzytelnościach czy prawach z papierów  wartościowych (np. akcje, obligacje). W przypadku zastawu rejestrowego na akcjach jako zabezpieczeniu obligacji korporacyjnych daje on pierwszeństwo obligatariuszom przy dochodzeniu roszczeń z przedmiotu zastawu w sytuacji niewykupienia obligacji. Więcej o zastawie rejestrowym pisaliśmy w artykule „Zastaw rejestrowy na akcjach jako zabezpieczenie obligacji korporacyjnych”.

Metoda wskaźnikowa

Przed rozpoczęciem wyceny warto zdefiniować na czym polega metoda wskaźnikowa. Określa ona wartość rynkową spółki lub pakietu akcji tej spółki przez porównanie z innymi spółkami, na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych. Spółki, które będą porównywane powinny być z tej samej branży lub sektora. Nie powinno ich  być jednak mniej niż 3. Metoda opiera się głównie na wzorze:

 W = wskaźnik * B

– wartość wycenianej spółki.
B – wartość bazowa np. przychody ze sprzedaży, zysk operacyjny.

Wskaźnik – w tej metodzie jest możliwy wybór kilki wskaźników, żeby wyniki były dokładniejsze najlepiej skorzystać z co najmniej dwóch. Niektóre z nich to:
  • C/Z – stosunek ceny rynkowej spółki do zysku netto spółki. Informuje nas ile lat zajmie spółce zarobienie ilości pieniędzy równej początkowej inwestycji w akcje spółki.
  • C/WK – stosunek ceny rynkowej do wartości księgowej spółki. Pomaga w  wyrobieniu poglądu przez innych inwestorów na wyniki księgowe spółki.
  • C/P – stosunek ceny rynkowej do przychodów spółki. Wskaźnik ten lepiej informuje o wartości analizowanej spółki od wskaźnika C/Z, ponieważ jest możliwy do interpretacji nawet w przypadku nierentownej spółki.
  • EV/P – stosunek wartości spółki do jej przychodów. Informuje nas jakie jest pokrycie przychodów wartością przedsiębiorstwa.
  • EV/EBIT – stosunek wartości spółki do jej zysku operacyjnego. Powinno używać się tego wskaźnika dla „młodych” spółek, których wartość zysku netto jest niewielka.

Wybór spółek

Spółka, która została wybrana o wyceny to GRAAL S.A., która jest wiodącym w kraju producentem konserw rybnych i branży przetwórstwa ryb. W jej ofercie można znaleźć: konserwy rybne, ryby mrożone, owoce morza, ryby wędzone, marynaty oraz sałatki rybne i warzywne, dania obiadowe, zupy, pasztety, szynki i kiełbasy. Spółki porównywalne to:

Tabela 1 Spółki porównywalne
Spółki porównywalne

Indykpol S.A.
– największy w Polsce producent mięsa i przetworów indyczych. Spółka posiada nowoczesne linie technologiczne i certyfikat HSCCP.
Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. – producent wyrobów wędliniarskich i mięsa konfekcjonowanego. Ofertę firmy stanowią najwyższej jakości kiełbasy, kabanosy, szynki, wędzonki, wędliny plasterkowane oraz produkty dedykowane dzieciom.
Tarczyński S.A. – spółka jest producentem wyrobów wędliniarskich. Grupa produkuje około 500 wyborów mięsno wędliniarskich. Posiada trzy zakłady produkcyjne.
Pamapol S.A. – spółka prowadzi działalność w zakresie przetwórstwa mięsno-warzywnego. Głównie produkuje gotowe dania, do których należą pulpety, gołąbki, fasolka po bretońsku, flaki oraz gulasz. Swoją działalność poszerzył o przetwory mięsno-warzywne, konserwy mięsne, pasztety, zupy gotowe oraz kiełbaski drobiowe.
Wilbo S.A. – działalność spółki obejmuje produkcje i sprzedaż konserw rybnych, owoców morza, ryb mrożonych oraz konserw rybnych.
Seko S.A. – spółka zajmuje się produkcja oraz sprzedażą przetworów rybnych, marynat rybnych w plastikowych i szklanych opakowaniach oraz ryby solone, sałatki pasty i galarety rybne. Spółka oferuje ponad 80 produktów.

Wybór wskaźników
Poszczególne wartości potrzebne do wyliczenia wyżej wymienionych wskaźników dla spółek bazowych znajdują się w poniższej tabeli:

Tabela 2 Podstawowe dane finansowe w zł potrzebne do wyliczenia wskaźników
Podstawowe dane finansowe


Wskaźniki z jakich będzie liczona wycena akcji spółki GRAAL S.A. to C/WK, C/P oraz EV/P. Wskaźnik C/P wybrano, ponieważ lepiej informuje o wartości analizowanej spółki od wskaźnika C/Z, jest możliwy do interpretacji nawet w przypadku nierentownej spółki. C/WK, żeby zwrócić uwagę na wyniki księgowe spółki oraz EV/P, żeby określić pokrycie przychodów wartością przedsiębiorstwa. Wyniki powyższych wskaźników wyglądają następująco:

Tabela 3 Wskaźniki
Wskaźniki


Wycena akcji

Następnym krokiem jest wycena akcji podanej spółki przy wykorzystaniu wzoru:

  W = wskaźnik * B

Wartość wskaźnika dla spółek porównywalnych była wyliczana przy użyciu średniej. Nie usuwano skrajnych wartości, ponieważ wszystkie wskaźniki jakie obliczono są podobnych wartości. Wyniki wyceny metodą wskaźnikową prezentuje poniższa tabela:

Tabela 4 Wyniki
Wyniki


Podsumowanie

Zgodnie z szacunkami wartość godziwa 100 000 akcji GRAAL S.A., wynosi 139 431 660,49 PLN, co wynika z wyceny godziwej jednej akcji w wysokości 17,31 PLN na dzień 24.10.2016 roku.

Autor: Tomasz Styrcula