Wcześniejszy całkowity wykup obligacji serii A Salwirak sp. z o.o.

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 6 czerwca 2016 r. Salwirak sp. z o.o. dokonał całkowitego, wcześniejszego wykupu 5.000 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1000,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej emisji 5.000.000,00 (słownie: pięć milionów) złotych.

Best Capital sp. z o.o. pełniła funkcję Autoryzowanego Doradcy przy wprowadzeniu obligacji serii A do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst.

Zobacz inne emisje obligacji korporacyjnych wprowadzone przez Best Capital na Catalyst.