Best Capital Autoryzowanym Doradcą spółki Aton-HT S.A.

W dniu 23 lutego 2015 r. Best Capital zawarł umowę na świadczenie usług związanych z funkcją Autoryzowanego Doradcy dla spółki ATON-HT S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Best Capital współdziała z Emitentem w wypełnianiu obowiązków informacyjnych oraz doradza w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Emitenta.

Spółka ATON-High Technology S.A. zajmuje się wdrażaniem nowatorskich technologii utylizacji odpadów niebezpiecznych, a także oferuje kompleksową linię technologiczną do unieszkodliwiania odpadów azbestowych.