Best Capital Autoryzowanym Doradcą spółki Wierzyciel S.A.

Z dniem 30 czerwca 2014 r. Best Capital świadczy usługi związane z funkcją Autoryzowanego Doradcy dla spółki Wierzyciel S.A., która od 2010 r. jest notowana w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez GPW w Warszawie S.A.

Best Capital współdziała z Emitentem w wypełnianiu obowiązków informacyjnych oraz doradza w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Emitenta w ASO na rynku NewConnect. Best Capital pełni również funkcję Autoryzowanego Doradcy na rzecz Emitenta w zakresie wprowadzania do obrotu obligacji serii A na rynek Catalyst.

Firma Wierzyciel S.A. powstała w 2003 r., a od 2005 r. udziela pożyczek gotówkowych osobom fizycznym na terenie całego kraju.  Od 2005 r. spółka udzieliła łącznie ponad 11 000 pożyczek na kwotę ponad 45 mln zł.