Proces emisji i wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku Catalyst

Best Capital jako Autoryzowany Doradca rynku Catalyst wspiera spółki w procesie pozyskania kapitału poprzez emisję obligacji oraz w procesie późniejszego ich wprowadzenia do obrotu na rynku Catalyst. Poniżej prezentujemy poszczególne etapy obu procesów.

Proces emisji obligacji w formie oferty prywatnej

1. Decyzja o emisji
Spółka zainteresowana pozyskaniem kapitału w pierwszej kolejności powinna zdecydować, czy chce tego dokonać poprzez zwiększenie kapitału własnego czy kapitału obcego. Drugim krokiem jest wybór pomiędzy finansowaniem poprzez zaciągnięcie kredytu bankowego lub emisję obligacji.

2. Przygotowanie warunków emisji, uchwały emisyjnej, propozycji nabycia
W chwili, gdy spółka decyduje się na pozyskanie kapitału poprzez emisję obligacji, należy ustalić jej warunki, podjąć uchwałę o emisji i przygotować propozycję nabycia.Propozycja nabycia w przypadku oferty prywatnej, może zostać skierowana do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów. Elementy, które powinni zostać zawarte w warunkach emisji i propozycji nabycia, są regulowane przez zapisy Ustawy o obligacjach.

3. Podpisanie umowy z agentem emisji
Agent emisji pełni rolę techniczną przy emisji obligacji. Prowadzi rejestr obligacji i obsługuje świadczenia należne z tytułu ich posiadania. W sytuacji, gdy obligacje mają zostać wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst, agent emisji bierze także udział w procesie ich rejestracji w KDPW.

4. Plasowanie emisji (zapisy, zbieranie wpłat, przydział obligacji)
W określonych w warunkach emisji terminach przyjmowane są zapisy i wpłaty na obligacje. Jeżeli zgodnie z warunkami emisji spełnione są warunki dojścia emisji do skutku, następuje przydział obligacji inwestorom.

Proces wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku Catalyst

1. Podpisanie umowy z Animatorem Rynku
W przypadku wprowadzenia obligacji do obrotu na Catalyst wymagane jest podpisanie umowy z Animatorem Rynku. Ze względu na to, że wiele instrumentów notowanych na Catalyst charakteryzuje się niską płynnością obrotu, rolą Animatora jest właśnie wspieranie płynności.

2. Rejestracja obligacji w KDPW
Aby obligacje mogły być przedmiotem obrotu na Catalyst, muszą zostać zdematerializowane. W tym celu należy dokonać ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych poprzez złożenie stosownego wniosku. Jeżeli emitent po raz pierwszy występuje o rejestrację papierów wartościowych w KDPW, należy także złożyć wniosek o zawarcie umowy o uczestnictwo w typie Emitent.

3. Wprowadzenie do obrotu
Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na Catalyst i wyznaczenie pierwszego dnia notowań.