Relacja z debiutu obligacji wyemitowanych przez spółkę Salwirak sp. z o.o.

W dniu 21 sierpnia 2015 roku na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje spółki Salwirak Sp. z o.o.,  dla której Best Capital sp. z o.o. świadczy usługi autoryzowanego doradcy. 

Salwirak Sp. z o.o. prowadzi działalność deweloperską na terenie Wrocławia, w szczególności w północno-zachodniej części miasta w dzielnicy Fabrycznej. W aktualnej ofercie Emitenta znajdują się przede wszystkim mieszkania w segmencie popularnym, w 100% spełniające wymagania rządowego programu „Mieszkanie dla młodych”.

Spółka wyemitowała obligacje zabezpieczone o wartości 5.000.000 zł, po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej wynoszącej 1.000 zł. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej WIBOR dla depozytów złotówkowych o terminie zapadalności 3 miesięcy (WIBOR 3M) oraz marży w wysokości 5,6%.  Cel emisji dłużnych instrumentów finansowych jest sfinansowanie inwestycji spółki, w szczególności nabycie nowych gruntów przeznaczonych pod realizację projektów deweloperskich lub sfinansowanie kosztów realizacji projektów deweloperskich.

Dzień wykupu obligacji wypada na 13 maja 2016 roku.
selwirak_5