Best Capital Autoryzowanym Doradcą Agencji Rozwoju Innowacji S.A.

Z dniem 1 marca 2017 r., Best Capital rozpoczął świadczenie usług związanych z funkcją Autoryzowanego Doradcy dla Agencji Rozwoju Innowacji S.A.

Best Capital będzie współdziałał z Emitentem w wypełnianiu obowiązków informacyjnych oraz doradzał w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Emitenta w ASO na rynku NewConnect.

Agencja Rozwoju Innowacji S.A. jest to firma doradcza, która specjalizuje się w pozyskiwaniu dotacji dla przedsiębiorstw. Spółka zajmuje się głównie dofinansowaniami unijnymi, pisaniem oraz rozliczaniem wniosków dotacyjnych oraz budowaniem strategii dla przedsiębiorstw. Agencja Rozwoju Innowacji S.A. od 5 grudnia 2012 r. jest notowana na rynku New Connect.