Best Capital Autoryzowanym Doradcą spółki Bioerg S.A.

Z dniem 24 stycznia 2017 r., Best Capital rozpoczął świadczenie usług związanych z funkcją Autoryzowanego Doradcy dla spółki Bioerg S.A.

Best Capital będzie współdziałał z Emitentem w wypełnianiu obowiązków informacyjnych oraz doradzał w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Emitenta w ASO na rynku NewConnect.

Bioerg S.A. to spółka zajmująca się działalnością inwestycyjną obejmującą w szczególności podmioty działające w sektorze biotechnologii. Spółka funkcjonuje na rynku NewConnect od 22 marca 2011 r.