Best Capital Autoryzowanym Doradcą spółki Stergames S.A.

Z dniem 25 stycznia 2013 r. Best Capital rozpoczął świadczenie usług związanych z funkcją Autoryzowanego Doradcy dla spółki Stergames S.A.

Best Capital będzie współdziałał z Emitentem w wypełnianiu obowiązków informacyjnych oraz doradzał w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Emitenta w ASO na rynku NewConnect. 

Stergames S.A. działa w branży informatycznej i gier komputerowych. Głównym przedmiotem działalności firmy jest produkcja, rozwój i dystrybucja gier, w której główną platformą docelową są komputery klasy PC.