Best Capital Autoryzowanym Doradcą spółki Venture Incubator S.A.

Z dniem 18 grudnia 2012 r. Best Capital rozpoczął świadczenie usług związanych z funkcją Autoryzowanego Doradcy dla spółki Venture Incubator S.A.

Best Capital będzie współdziałał z Emitentem w wypełnianiu obowiązków informacyjnych oraz doradzał w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Emitenta w ASO na rynku NewConnect. 

Venture Incubator S.A. zajmuje się inwestowaniem w projekty we wstępnej fazie rozwoju (start-up, seed) pomagając im osiągnąć sukces na rynkach polskim i zagranicznych. Przede wszystkim w kręgu zainteresowania Emitenta znajdują się projekty z zakresu internet/software.