Finansowanie Private Equity i Venture Capital

W niniejszym artykule poruszymy tematykę funduszy Venture Capital oraz możliwości pozyskania kapitału na rozwój przedsiębiorstwa z tego typu funduszy.

Private Equity i Venture Capital to szczególne formy finansowania. Termin Private Equity (PE) jest pojęciem szerszym obejmującym ogół inwestycji kapitałowych na rynku niepublicznym w celu osiągnięcia średnio- i długoterminowych zysków z przyrostu wartości kapitału. Fundusze Private Equity są głównie zainteresowane podmiotami z branży nowych technologii, przejmowaniem spółek, zwiększaniem kapitału obrotowego lub wzmacnianiem bilansu spółki. Jednorazowe inwestycje funduszy PE w Polsce oscylują kwotowo w okolicach 1 mln zł.

Venture Capital (VC) jest jedną z odmian Private Equity, charakteryzującą się finansowaniem głównie prywatnych przedsięwzięć na wczesnym etapie rozwoju i wspieraniem rozwijających się przedsiębiorstw z wysokim potencjałem wzrostu. Jednorazowe inwestycje funduszy VC w Polsce to przedział od 100 tys. zł do 1 mln zł.

Dlaczego PE/VC?

Pozyskiwanie środków w ramach PE/VC istotnie różni się od zaciągania pożyczek lub kredytów z banku – w tym przypadku nie powstaje zobowiązanie spłaty odsetek i zwrotu kapitału, nie ma także wymogu posiadania zabezpieczeń. Inwestor w zamian za zainwestowane środki otrzymuje udziały/akcje przedsiębiorstwa, a jego zysk jest trwale związany z rozwojem i rentownością firmy. Jest to finansowanie typu właścicielskiego. Głównym celem funduszy jest zatem wsparcie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, podejmowaniu strategicznych decyzji i dążenie do zwiększenia jego wartości po to, by w przyszłości odsprzedać swoje udziały/akcje z zyskiem. Pozytywnym aspektem takiej formy finansowania jest to, że fundusz staje się wspólnikiem spółki, ponosi takie samo ryzyko jak pozostali wspólnicy, a jego interes jest zbieżny z innymi udziałowcami.

Fundusz VC to inwestor doświadczony, posiadający gruntowną wiedzę i dokładnie szacujący ryzyko i szanse powodzenia projektów inwestycyjnych. Głównym obszarem zainteresowania podczas przeprowadzanej analizy spółki jest przede wszystkim zespół zarządzający projektem, poznanie ich doświadczenia, kompetencji, poziomu wiedzy na temat konkurencji i rynku na którym działają. Ponadto przeprowadzane są m.in.: badania i analiza rynku, weryfikacja odbiorców, sprawdzenie poziomu i potencjału sprzedaży oraz weryfikacja modelu biznesowego, etc.
Inwestycje VC są zazwyczaj planowane na okres 3 do 7 lat – po tym okresie fundusze wychodzą z inwestycji poprzez wprowadzenie firm na giełdę, odsprzedaż udziałów/akcji na rynku pozagiełdowym lub ich odsprzedaż strategicznemu inwestorowi długoterminowemu czy też zespołowi zarządzającemu.

Podsumowując, nawiązując współpracę z funduszem VC spółka zyskuje wspólnika z doświadczeniem, kontaktami oraz nastawieniem na rozwój projektu w przeciągu co najmniej kilku lat. Niewątpliwie najwyższą wartość dodaną stanowią właśnie kontakty oraz doświadczenie zdobyte przez inwestora na przestrzeni wieloletniej współpracy z innymi firmami, z których spółka ma szansę skorzystać. W tym przypadku to połączenie kapitału, doświadczenia oraz zaangażowania stanowi siłę finansowania typu Venture Capital.

Kto może uzyskać finansowanie z funduszu VC?

Fundusze typu Venture Capital inwestują w przedsiębiorstwa oparte na nowych, zaawansowanych technologiach, wiążących się z dużym ryzykiem ale jednocześnie dających dużą nadzieję na ponadprzeciętny zysk. W Polsce fundusze najczęściej inwestują w firmy, które posiadają dobry produkt i odniosły już pierwszy sukces rynkowy, podbudowany szybkim wzrostem, a którym brakuje środków na szybszy rozwój i zwiększenie zdolności produkcyjnych, zdobycie kolejnych nisz rynkowych lub rozwój sieci sprzedaży. Branże, w które najczęściej inwestują fundusze VC to Internet, IT, biotechnologie, telekomunikacja, technologie mobilne. Istnieją jednak fundusze, które interesują się także bardziej tradycyjnymi branżami.
Ponadto firma ubiegająca się o wsparcie finansowe z funduszu VC powinna posiadać co najmniej:
  • doświadczony zespół;
  • ofertę produktów/usług lepszą od konkurencji;
  • przewagę technologiczną nad konkurencją;
  • znaczny potencjał rynku;
  • perspektywę szybszego rozwoju od pozostałych firm z branży.
Best Capital współpracuje z funduszami typu Venture Capital. Zapewniamy dostęp do polskich i zagranicznych inwestorów, a także oferujemy wsparcie w przygotowaniach dokumentacji niezbędnej do przedstawienia na spotkaniach biznesowych i negocjacji z funduszami.

Autor: Tomasz Styrcula