Idą zmiany na Catalyst – nowe regulacje na rynku obligacji korporacyjnych

W dniu 7 lipca 2014 r., uchwałą nr 776/2014 zarządu GPW w sprawie zmiany Regulaminu ASO,  zatwierdzone zostały zmiany w regulaminie Catalyst, które mają przełożyć się na zwiększenie bezpieczeństwa rynku. Celem przyświecającym Giełdzie jest zrównanie standardów obowiązujących na Catalyst z tymi wprowadzonymi na NewConnect w 2013 roku.

Debiutanci muszą przygotować się na wzrost kosztów wprowadzenia oraz nieco trudniejsze wymagania wprowadzenia obligacji do obrotu. Opłaty minimalne za wprowadzenie obligacji do obrotu w ASO wzrosną z 1500 do 6000 zł, natomiast maksymalne z 30.000 do 50.000 zł. Kolejną nowością jest minimalny próg emisji wprowadzanej na Catalyst, który od teraz będzie wynosił 1.000.0000 zł, ograniczając możliwość wprowadzenia na rynek małych emisji, uważanych za ryzykowne.
  
Nowe przepisy obejmują również emitentów przeprowadzających ofertę publiczną o wartości do 2,5 mln euro na podstawie memorandum informacyjnego, którzy od 1 września będą musieli sporządzać także dokument informacyjny. Memorandum było dotychczas sporządzane na potrzeby sprzedaży obligacji, natomiast dokument informacyjny był konieczny wyłącznie przy wprowadzaniu obligacji do obrotu na rynku Catalyst.

Ponadto spółki chętne do wprowadzenia swoich obligacji do obrotu na Catalyst (z kilkoma wyjątkami) będą musiały zawrzeć umowę z Autoryzowanym Doradcą. Dotychczas taki obowiązek funkcjonował tylko przy wprowadzaniu emisji na NewConnect. 

Zmiany wejdą w życie z dniem 1 września 2014 roku.