Kto może się zainteresować inwestycją w obligacje korporacyjne?

W ciągu ostatnich kilku lat popularność obligacji korporacyjnych jako sposobu inwestycji zdecydowanie wzrosła. Miało to związek przede wszystkim z powstaniem w 2009 roku oficjalnego rynku notowań giełdowych Catalyst, a także obecną sytuacją rynkową tj. niskim poziomem stóp procentowych, który wpływa na niższe oprocentowanie i tym samym popularność lokat czy obligacji skarbowych.
 
Obligacje przedsiębiorstw charakteryzuje wyższy poziom oprocentowania od wymienionych instrumentów finansowych, jednak inwestor musi pamiętać o tym, że wyższe oprocentowanie wiąże się z wyższym poziomem ryzyka. Wpłata kapitału na lokatę jest zabezpieczona przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do kwoty 100.000 zł, gwarantem obligacji skarbowych jest państwo, natomiast w przypadku obligacji korporacyjnych gwarancję stanowi wyłącznie emitent, któremu inwestor pożycza swoje środki.
 
Inwestor skłaniający się do zakupu obligacji od małego lub średniego przedsiębiorstwa z oprocentowaniem na poziomie 10-11% powinien posiadać umiejętności oceny ryzyka z jakim wiąże się inwestycja. Ważne jest przeprowadzenie fundamentalnej analizy spółki, sytuacji finansowej firmy oraz ocena perspektyw jej rozwoju, ponieważ może okazać się że w terminie wykupu spółka stanie się niewypłacalna. Jeżeli ktoś nie posiada takiej wiedzy powinien raczej skupić się na inwestowaniu w obligacje spółek o ugruntowanej pozycji na rynku – w takim przypadku zysk będzie mniej więcej o połowę niższy (ale nadal wyższy niż z lokaty), jednak pewność otrzymania zwrotu zainwestowanych środków wzrasta do ok. 99%. Mało doświadczeni inwestorzy mogą także wesprzeć się opinią specjalistów rynku kapitałowego. Best Capital do inwestorów ze swojej bazy kieruje wyłącznie informację o takich emitentach, co do których ma zaufanie i których sytuacja finansowa wskazuje na bezproblemowy wykup obligacji w terminie zapadalności.
 
Podsumowując, inwestowanie w obligacje korporacyjne jest dobrą formą inwestycji dla każdego inwestora indywidualnego, jednak w zależności od poziomu doświadczenia każdy powinien wybierać odpowiednie dla siebie przedsiębiorstwa którym zdecyduje się pożyczyć kapitał.