Wprowadzenie do obrotu obligacji serii B Capital Service S.A.

Z przyjemnością informujemy, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 4 maja 2016 roku podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 2.160 sztuk obligacji na okaziciela serii B spółki Capital Service S.A. o jednostkowej wartości nominalnej 1.000,00 zł.

Best Capital sp. z o.o. pełnił funkcję Autoryzowanego Doradcy przy wprowadzeniu obligacji serii B do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst.