Podpisanie umowy z Europejskim Funduszem Medycznym sp. z o.o. o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy

Best Capital sp. z o.o. ma przyjemność poinformować, że dnia 24 października 2013 roku podpisał umowę o pełnienie  funkcji Autoryzowanego Doradcy Europejskim Funduszem Medycznym sp. z o.o. W ramach umowy będziemy doradzać emitentowi w wypełnianiu obowiązków informacyjnych oraz będziemy pełnić rolę Doradcy Transakcyjnego w związku z realizacją Programu Emisji Obligacji przez Emitenta. 

Emitent w ramach Programu Emisji Obligacji chce wyemitować obligacje o łącznej wartości nominalnej do 24 mln zł. Spółka dnia 9 września dokonała przydziału dwuletnich niezabezpieczonych obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 2 mln zł i kuponie w wysokości 10,8%.

Europejski Fundusz Medyczny sp. z o.o. zajmuje się finansowaniem publicznych jednostek służby zdrowia.