Best Capital Autoryzowanym Doradcą spółki Agrotour S.A.

W dniu 17 marca 2015 r. Best Capital zawarł umowę na świadczenie usług związanych z funkcją Autoryzowanego Doradcy dla spółki AGROTOUR S.A..

Best Capital współdziała z Emitentem w wypełnianiu obowiązków informacyjnych oraz doradza w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Emitenta.

Spółka AGROTOUR S.A. oferuje szeroki zakres usług o charakterze turystycznym, rekreacyjnym i gastronomicznym, opartym o uprawę winorośli i produkcję własnego wina marki Mnich.