Best Capital Autoryzowanym Doradcą spółki Esperotia Energy Investements S.A.

Z dniem 16 listopada 2015 r. Best Capital rozpoczął świadczenie usług związanych z funkcją Autoryzowanego Doradcy dla spółki Esperotia Energy Investements S.A.

Best Capital będzie współdziałał z Emitentem w wypełnianiu obowiązków informacyjnych oraz doradzał w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Emitenta w ASO na rynku NewConnect. 

Esperotia Energy Investements S.A. koncentruje swoją działalność w energetyce odnawialnej, realizując projekty inwestycyjne z obszaru Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), ze szczególnym uwzględnieniem projektów obejmujących budowę biogazowni w Polsce.