Finansowanie inwestycji w firmie poprzez kredyty inwestycyjne

W działalności wielu firm nachodzi moment, kiedy do rozwoju potrzebny jest dodatkowy kapitał. Potrzebą może być np. zakup nowego sprzętu, modernizacja linii produkcyjnej, wybudowanie nowej hali lub innego obiektu. W ostatnim czasie jako inwestycje wyróżnia się także inwestycje w kapitał ludzki, a więc podnoszenie kwalifikacji personelu lub zatrudnianie ekspertów w swoich dziedzinach.

Skąd wziąć kapitał na inwestycje?
Jedną z możliwości jest pozyskanie kredytu inwestycyjnego dla firm. Kredyt inwestycyjny jest produktem średnio lub długoterminowym, przyznawanym na okres od roku do nawet 15 czy 20 lat. Aby go uzyskać przedsiębiorstwo potrzebuje odpowiedniej zdolności do rozpoczęcia inwestycji, a także odpowiedniego zabezpieczenia takiego kredytu. Zabezpieczenie dla banku może stanowić weksel, wpis do hipoteki księgi wieczystej lub przeniesienie własności. Ponadto kredyty inwestycyjne są produktami celowymi, to znaczy, że są przyznawane przez bank na określony cel inwestycyjny. Banki często w umowach kredytowych stosują zapisy, które pozwalają im weryfikować wykorzystanie środków przez przedsiębiorcę.

Jak się przygotować aby uzyskać kredyt inwestycyjny dla firm?
Przygotowanie do rozmów z bankiem jest bardzo ważne, należy odpowiednio przygotować jak najwięcej informacji, o które może pytać bank. Przede wszystkim powinniśmy wiedzieć na co oraz ile pieniędzy potrzebujemy. Zwracając się do banku przedsiębiorca powinien pamiętać, że bank również jest inwestorem, którego trzeba przekonać do naszych planów. Perspektywa banku jest oczywista – liczy się to, czy firma dzięki przeprowadzonej inwestycji będzie w stanie uzyskać wystarczająco wyższy dochód, aby było ją stać na spłatę rat oraz odsetek w ustalonych terminach.

Jednym z podstawowych warunków uzyskania kredytu inwestycyjnego jest przygotowanie precyzyjnego biznesplanu, na podstawie którego bank będzie w stanie ocenić, czy dokonana inwestycja będzie rzeczywiście opłacalna. W biznesplanie powinniśmy zawrzeć informacje o tym jak i o ile dzięki inwestycji wzrośnie wartość firmy, jej majątek oraz przychody oraz w jakim okresie czasu można spodziewać się poszczególnych zmian. Warto zainteresować się konkurencją, być może na rynku funkcjonuje już inny podmiot, który taką inwestycję przeprowadził i warto użyć go jako przykładu powodzenia inwestycji.

Konieczna jest również dokładna znajomość inwestycji, przedsiębiorca musi być w pełni świadomy wszystkich jej aspektów. Oznacza to na przykład, że zakup maszyn nie sprowadza się tylko do jego dokonania. Kolejnym krokiem jest zwiększenie poziomu produkcji oraz poszukiwania nowych grup odbiorców lub kanałów dystrybucji. Cały proces musi być szczegółowo przemyślany i przedstawiony w sposób kompletny.

Podejmując rozmowy z bankiem warto pamiętać o tym, że przedstawione warunki nie są warunkami ostatecznymi. Z bankiem także można negocjować poszczególne elementy umowy takie jak oprocentowanie, prowizję czy wysokość opłat w przypadku wcześniejszej spłaty kapitału. Ważnym elementem umowy są także harmonogram wypłaty transz kredytu (najczęściej kapitał jest dzielony na kilka części) oraz ustalenie terminów w jakich bank będzie kontrolował postęp dokonanej inwestycji. Warto przemyśleć te dwa aspekty tak, aby dostosować je najlepiej do swoich możliwości.