Best Capital Autoryzowanym Doradcą spółki Patent Fund S.A.

Z dniem 13 października 2015 r. Best Capital świadczy usługi związane z funkcją Autoryzowanego Doradcy dla spółki Patent Fund S.A.

Best Capital będzie wspierał Emitenta w wypełnianiu obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie ASO, a także prowadził bieżące doradztwo w zakresie dotyczącym funkcjonowania akcji Emitenta rynku NewConnect. 

Patent Fund S.A. działa w obszarze inwestycji w ochronę własności intelektualnej jako fundusz wspierający komercjalizację przedsięwzięć wymagających ochrony patentowej.