Czy zakup obligacji na rynku pierwotnym jest najkorzystniejszym sposobem nabycia obligacji korporacyjnych?

Owszem, kupno obligacji korporacyjnych jest najbardziej opłacalne wtedy, kiedy kupujemy je bezpośrednio od emitenta. W takim przypadku inwestor ponosi znacznie niższe koszty nabycia papierów, przede wszystkim ponieważ pomijana jest prowizja maklerska, nabywa obligacje po cenie emisyjnej, a także nie musi rozważać kwestii podatkowych związanych z odsetkami.
 
Dla porównania w przypadku gdy emitent decyduje się na kupno obligacji korporacyjnych na rynku wtórnym, musi opłacić prowizję maklerską liczoną od wartości transakcji. Prowizje biur maklerskich wahają się od 0,19 do 0,39%. Ponadto w przypadku zakupu na rynku wtórnym pojawiają się kwestie podatkowe – w przypadku takiego zakupu inwestor nabywający obligacje płaci sprzedającemu swego rodzaju „wyrównanie” odsetek do dnia w którym obligacje były na jego rachunku maklerskim. Oznacza to, że nabywający płaci sprzedającemu wartość emisyjną obligacji wraz z odsetkami do dnia przeniesienia praw z tytułu obligacji. Niestety obowiązek podatkowy leży tylko na nabywcy odsetek. W dniu wypłaty odsetek nabywca obligacji otrzymuje odsetki w pełnej kwocie za cały okres odsetkowy pomniejszony o podatek naliczony od całej kwoty odsetek. Sprzedający obligacje nie płaci podatku od odsetek, które otrzymał od kupującego obligacje.
 
Ceny obligacji na rynku wtórnym różnią się od ich cen emisyjnych, jeżeli inwestor chce kupić obligacje spółki, która dobrze radzi sobie ze spłatą zobowiązań i osiąga pozytywne wyniki finansowe, może okazać się, że obligacje zostaną wycenione na giełdzie wyżej od ceny emisyjnej.
 
Osobny problem stanowi także płynność na rynku obligacji. Ponieważ poziom płynności na Catalyst nie jest zbyt wysoki, może okazać się, że kupno znacznego pakietu obligacji danej spółki może inwestorowi zająć parę tygodni lub nawet miesięcy.
 
Więcej informacji na temat korzyści związanych z nabyciem obligacji znajdą Państwo w artykule pt. „Najważniejsze korzyści z inwestowania w obligacje korporacyjne”.