Debiut obligacji serii E i F wyemitowanych przez Europejski Fundusz Medyczny S.A.

Dnia 4 sierpnia 2014 na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje wyemitowane przez spółkę Europejski Fundusz Medyczny S.A..

Europejski Fundusz Medyczny S.A. oferuje kompleksowe usługi finansowe dla jednostek służby zdrowia działających jako samodzielne publiczne, jak i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, ich dostawców, a także medycznych uczelni wyższych i jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie finansowania bieżącej działalności, restrukturyzacji zobowiązań oraz finansowania inwestycji. Z Emitentem współpracują najwięksi dostawcy leków i produktów farmaceutycznych w Polsce.

Spółka wprowadziła do Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst serie obligacji E. Cena emisyjna jednej obligacji to 1000zł.  Łączna wartość emisji wynosiła 4 394 000,00 zł. Obligacje mają zmienne oprocentowanie. Data ich wykupu przypada na 20 grudnia 2016 roku.

Ponadto wprowadzone zostały obligacje serii F o zmiennym oprocentowaniu. Cena emisyjna jednej obligacji to 1000zł. Łączna wartość emisji wynosiła 3 456 000,00 zł. Data ich wykupu przypada na 29 kwietnia 2016 roku.