Wprowadzenie do obrotu obligacji serii E i F Europejskiego Funduszu Medycznego S.A.

Best Capital sp. z o.o. z przyjemnością informuję, że w dniu 29 lipca 2014 roku, na podstawie uchwał nr 860/2014 oraz 861/2014 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął decyzję o wprowadzeniu do ASO na rynku Catalyst odpowiednio: 4.394 sztuk obligacji na okaziciela serii E oraz 3.456 sztuk obligacji na okaziciela serii F spółki Europejski Fundusz Medyczny S.A. o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

Best Capital jako Autoryzowany Doradca wprowadził do obrotu obydwie serie obligacji na rynek Catalyst. Best Capital pełni także funkcję Autoryzowanego Doradcy na rzecz Emitenta, wspiera Emitenta w wypełnianiu obowiązków informacyjnych oraz doradza w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Emitenta w ASO na rynku Catalyst.

Spółka Europejski Fundusz Medyczny S.A. jest przedsiębiorstwem wyspecjalizowanym w obsłudze finansowej dla szpitali, działających jako samodzielne publiczne oraz niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej.