Idea start-up’ów

XXI wiek pełny jest kwitnących pomysłów, rewolucyjnych innowacji, przełomowych produktów. Jest to czas startup’ów. Czym jest start-up? Z formalnego punktu widzenia start-up to przedsiębiorstwo lub tymczasowa organizacja stworzona w celu poszukiwania i wypracowania pożądanego i skutecznego modelu biznesowego. Cechą charakterystyczną takich organizmów jest zazwyczaj krótka historia oraz ciągła faza rozwoju, polegająca na ulepszaniu produktu, poszukiwaniu rynków zbytu i kapitału.

Złośliwi twierdzą, że faza start-up kończy się, a zaczyna być firmą w momencie kiedy zaczyna zarabiać. Nie jest to do końca prawdą, ponieważ nie trudno wyobrazić sobie przynoszący dochód start-up i niezarabiającą firmę. Różnica polega na zdefiniowaniu środowiska i warunków, w jakich odbywa się cały proces. Jest to otoczenie wysokiego ryzyka, z dużą niepewnością powodzenia projektu. Mawia się, że każdy start-up ma w swoim kodzie DNA wpisaną porażkę, a każdy inwestor powinien być jej świadomy.

W podziale na firmy i start-up’y istotną rolę odgrywa produkt. Firma z definicji posiada już gotowy, wyspecjalizowany, przeznaczony do konkretnego odbiorcy produkt, który zapewnia stały dochód i rozwój przedsiębiorstwa. W start-up’ach produkt jest dopiero rozwijany. Intuicyjnie kierowany na poszczególne rynki, przymierzany do różnych grup docelowych odbiorców, dopracowywany, dopieszczany. Nie zmienia to faktu, że głównym celem produktu, również start-up’owego, jest sprzedaż przynosząca dochód. Tutaj ważną rolę odgrywa skalowalność. Inaczej możliwość przewidywania rozwoju oraz zakładania pewnych stałych tendencji wzrostowych. Wszak celem każdego startup’a jest przekształcenie się w prężne i przynoszące zyski przedsiębiorstwo.

Kolejnym punktem godnym poruszenia jest kwestia kapitału. W sukurs start-up’om, którym trudno jest pozyskać finansowanie bankowe, idą liczne podmioty inwestujące w ryzykowne i wieloletnie projekty. Wśród nich możemy wyróżnić np. aniołów biznesu, fundusze typu seed capital i venture capital lub mniejszych inwestorów. W przypadku startup’ów fundatorzy nie są tylko dostarczycielem kapitału. Ich ogromną przewagą nad finansowaniem czysto kapitałowym jest pomoc, jaką okazują początkującym przedsiębiorcą, bazując na swoich kontaktach, umiejętnościach i doświadczeniu. Fundatorzy są przede wszystkim podmiotami, które wierzą w powodzenie danego projektu. Start-up jest dla nich długoterminową, obciążoną dużym ryzykiem inwestycją, która w założeniu ma przynieść w przyszłości realny zysk.

W tym momencie poruszamy szeroko pojętą kwestię zespołu. Start-up jest tak efektywny jak skuteczny jest jego zespół. Podstawową cechą każdego członka zespołu powinna być wiara w produkt. Pomiędzy członkami zespołu powinna zaistnieć pewna „chemia” łącząca ich w spólnym celu i wizji rozwoju projektu. Po drugie członkowie zespołu powinni być komplementarni. Powinni być specjalistami w swoich dziedzinach i tworzyć swego rodzaju synergię kompetencji. Pełny wiary, zgrany, kompletny zespół z doświadczonym mentorem, przy ciężkiej pracy jest w stanie osiągnąć sukces na skale  światową.  

Start-up to bardzo delikatny organizm składający się z wielu elementów. Nawet najlepszy pomysł realizowany bez odpowiedniego zaplecza ludzkiego i kapitałowego może nigdy nie wyjść poza fazę projektową. Całą ideę start-upu można zamknąć w pięciu głównych pojęciach: „Pomysł”, „Zespół”, „Produkt”, „Kapitał”, „Rynek”.