Jakie są koszty związane z inwestowaniem w obligacje korporacyjne?

Koszty związane z inwestowaniem w obligacje na rynku wtórnym w obrocie giełdowym Catalyst wiążą się przede wszystkim z prowizją maklerską od transakcji. Zazwyczaj prowizje transakcyjne związane z zakupem obligacji są niższe niż w przypadku akcji, jednak biura maklerskie posiadają bardzo zróżnicowaną ofertę, dlatego warto dokonać ich wcześniejszego porównania pod tym względem.

Średnia wysokość prowizji transakcyjnej od obligacji korporacyjnych wynosi od 0,19 do 0,39% wartości transakcji, przy czym wartościowo wynoszą najmniej od 3 do 5 zł.
 
Inwestor kupujący obligacje korporacyjne na rynku pierwotnym nie ponosi żadnych kosztów, nie występują prowizje ani opłaty związane z zawarciem lub rozliczeniem transakcji. Nie występują także koszty zarządzania obligacjami.