FAQ - obligacje korporacyjne dla początkujących

Jedną z najprzyjemniejszych chwil związanych z inwestowaniem w obligacje korporacyjne jest moment wypłacenia odsetek w terminie, niejednokrotnie dużo wyższych niż na lokacie bankowej. Kiedy jednak wypłacane są odsetki od obligacji? Czy są od razu dostępne?Obligacje korporacyjne to
W ciągu ostatnich kilku lat popularność obligacji korporacyjnych jako sposobu inwestycji zdecydowanie wzrosła. Miało to związek przede wszystkim z powstaniem w 2009 roku oficjalnego rynku notowań giełdowych Catalyst, a także obecną sytuacją rynkową tj. niskim poziomem stóp
Oprocentowanie obligacji to coraz popularniejsza forma inwestowania będąca sporą konkurencją dla lokat bankowych. Obligacje korporacyjne są bardzo zróżnicowane pod względem oprocentowania. Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje oprocentowania:stale – o niezmiennej stopie oprocentowania,zmienne – o ruchomej stopie oprocentowania, składającej
Różnicowanie źródeł finansowania jest jednym z kluczowych aspektów funkcjonowania  i rozwoju spółek działających w nowoczesnych gospodarkach rynkowych. W celu pozyskania kapitału spółki mogą zdecydować się na finansowanie z kapitału własnego lub kapitałów dłużnych. Ponieważ finansowanie z kapitału
W artykule pomijamy kwestię dotyczącą wyboru odpowiedniego emitenta. Inwestor, który dokonał już wyboru i wie w której spółce chce ulokować swoje środki powinien na początek zapoznać się z Propozycją Nabycia obligacji, w której znajdują się wszystkie istotne
Ze względu na charakter inwestycji oraz wypłacane odsetki obligacje i lokaty bankowe często stają się przedmiotem porównań. Jednak pomimo kilku cech wspólnych, zagłębiając się w tematykę inwestowania w te dwa rodzaje instrumentów można odnaleźć na tyle istotną
Owszem, kupno obligacji korporacyjnych jest najbardziej opłacalne wtedy, kiedy kupujemy je bezpośrednio od emitenta. W takim przypadku inwestor ponosi znacznie niższe koszty nabycia papierów, przede wszystkim ponieważ pomijana jest prowizja maklerska, nabywa obligacje po cenie emisyjnej, a
W niniejszym artykule przedstawiamy i opisujemy podstawowe pojęcia związane z rynkiem obligacji korporacyjnych. Znajomość i zrozumienie tych terminów są niezbędne przed podjęciem odpowiedzialnej decyzji inwestycyjnej. Żeby uzyskać możliwość inwestowania w obligacje korporacyjne z Best Capital Sp. z
1 2