Kto może kupić obligacje korporacyjne?

Zakupu obligacji korporacyjnych na rynku pierwotnym i wtórnym może dokonać każda pełnoletnia osoba fizyczna, a także spółki prawa handlowego (osobowe i kapitałowe), jak również fundacje.
 
W celu dokonania zakupu należy zapoznać się z parametrami emisji zawartymi w Propozycji nabycia obligacji. Jeżeli emisja jest przeprowadzana w trybie oferty publicznej Propozycję nabycia lub szczegóły dotyczące emisji można znaleźć w prasie, internecie (najczęściej na stronie emitenta lub innych serwisach specjalistycznych) czy telewizji. Jeżeli emisja jest przeprowadzana w trybie oferty prywatnej – o Propozycję nabycia należy zwrócić się do emitenta lub firmy doradczej skupiającej inwestorów i wspierającej emitenta w przeprowadzeniu emisji. Tryb oferty prywatnej zgodnie z polskim prawem pozwala na skierowanie Propozycji nabycia maksymalnie do 149 imiennie wskazanych osób fizycznych lub prawnych – dlatego inwestorom indywidualnym trudniej jest otrzymać propozycję nabycia takich obligacji. Tryb oferty prywatnej wiąże się z dużo mniejszymi wymaganiami i kosztami przeprowadzenia emisji. Best Capital wspiera emitentów w przeprowadzaniu ofert prywatnych i publicznych, w celu otrzymania interesujących ofert nowych emisji obligacji należy zapisać się do bazy inwestorów w serwisie.
 
Po zapoznaniu się z Propozycją nabycia danej emisji należy wypełnić formularz zapisu i przesłać go do emitenta. W formularzu należy wskazać ilość obligacji, które inwestor jest gotowy objąć oraz wartość kapitału jaką zainwestuje. Należy także podać numer rachunku maklerskiego, na którym zostaną zapisane przydzielone inwestorowi obligacje. Po uprzednim potwierdzeniu poprawności formularza zapisu przez emitenta, inwestor może dokonać wpłaty środków na konto emitenta. Po dokonaniu wpłaty obligacje zostaną mu przydzielone oraz zapisane na jego rachunku maklerskim.