Best Capital Autoryzowanym Doradcą spółki West Real Estate S.A.

Z dniem 3 listopada 2015 r. Best Capital rozpoczął świadczenie usług związanych z funkcją Autoryzowanego Doradcy dla spółki West Real Estate S.A.

Best Capital będzie współdziałał z Emitentem w wypełnianiu obowiązków informacyjnych oraz doradzał w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Emitenta w ASO na rynku NewConnect. Best Capital Sp. z o.o. będzie także pełnić funkcję Autoryzowanego Doradcy na rzecz Emitenta w zakresie wprowadzania do Alternatywnego Systemu Obrotu akcji serii G na rynek NewConnect.

West Real Estate S.A. zajmuje się nabywaniem i zarządzaniem nieruchomościami. Model biznesowy spółki zakłada dywersyfikację prowadzonej działalności w branżach innowacyjnej gospodarki odpadami oraz hotelarskiej.