Kim są aniołowie biznesu?

Aniołowie biznesu (ang. business angels)  stają się co raz liczniejszą grupą inwestorów na polskim rynku kapitałowym. Kim są aniołowie biznesu, co ich charakteryzuje i wyróżnia na tle innych inwestorów rynkowych, czy warto z nimi współpracować? Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo w poniższym artykule, zapraszamy do lektury.

Anioł biznesu to inwestor prywatny, posiadający wolne środki finansowe, które inwestuje w perspektywiczne przedsięwzięcia pozwalające wierzyć, iż w ciągu 5-7 lat rozwój spółki pozwoli mu wyjść z inwestycji z zyskiem. Anioł biznesu finansuje działania młodej spółki w zamian za objęcie części udziałów lub akcji takiego przedsiębiorstwa. Warto przy tym pamiętać, że nie wystarczy posiadać dużej ilości gotówki, aby mianować się aniołem biznesu. Z jednej strony właściciel pomysłu lub młodej, perspektywicznej spółki musi liczyć się z oddaniem części swojej firmy (co nie wszystkim przychodzi łatwo), z drugiej jednak strony można dostrzec wiele innych, pozytywnych aspektów tej „wymiany”.

Przede wszystkim aniołowie biznesu działają w swoistej niszy rynkowej, która związana jest z faktem, iż na wczesnym etapie rozwoju firmy, przedsiębiorcy napotykają bardzo duże problemy z pozyskaniem kapitału zewnętrznego. Jeżeli właściciele mają dobry pomysł na biznes, opracowali zadowalający model biznesowy i strategię rozwoju, jednak nie posiadają wystarczająco dużo kapitału, aby rozpocząć działalność operacyjną i zacząć generować przychody – prawdopodobnie trudno będzie im pozyskać finansowanie z kredytu bankowego, funduszy typu venture capital, nie wspominając o emisji obligacji. Właśnie w tej niszy rynkowej działają inwestorzy prywatni nazywani też aniołami biznesu, dzięki którym wiele firm na początkowym etapie rozwoju działalności może pewnym krokiem przekroczyć próg działalności lokalnej i wejść na rynek ogólnokrajowy wykorzystując w pełni swój potencjał rozwoju.

To, co dodatkowo wyróżnia aniołów biznesu na tle instytucji oferujących wsparcie wyłącznie kapitałowe (takich jak banki), to przede wszystkim wkład doświadczenia i kontaktów biznesowych, które posiadają. Inwestor prywatny, którego nazwać można aniołem biznesu to osoba, która posiada duże doświadczenie w biznesie, zarówno na rynku kapitałowym jak i w określonej działce biznesowej – i w takie właśnie inwestuje. Co to oznacza dla właściciela młodej firmy? Olbrzymie wsparcie w kwestiach analizy i dopasowania pomysłu oraz modelu biznesowego do warunków rynkowych, wsparcie w przygotowaniu prototypu czy nawiązaniu kontaktów biznesowych, a często także podpisaniu pierwszych kontraktów. Współpraca ze znanym na rynku finansowym aniołem biznesu może sama w sobie zwiększyć poziom zaufania ze strony instytucji finansowych i ułatwić pozyskanie kapitału z innych źródeł.

Ponadto, ważnym aspektem na który trzeba zwrócić uwagę jest fakt, że po dokonaniu inwestycji w zamian za otrzymane udziały/akcje inwestorowi jakim jest anioł biznesu zdecydowanie zależy na tym, aby firma rozwijała się jak najlepiej, ponieważ to gwarantuje jego zysk. Typowy horyzont czasowy inwestycji wynosi około 5 lat i po tym czasie inwestorzy zazwyczaj dążą do sprzedaży swojej inwestycji – najczęściej do funduszy typu Venture Capital, do inwestora branżowego lub odsprzedają je z powrotem do właścicieli – o ile Ci dysponują środkami, aby je odkupić.

Najważniejszym z perspektywy młodych przedsiębiorców poszukujących finansowania dla swojego biznesu wydaje się znalezienie odpowiedniego inwestora dla swojej firmy. Potrzebna jest osoba, która posiada duże doświadczenie biznesowe i zarządcze, dobrze zna naszą branżę i  posiada kontakty, które mogą  zagwarantować początkowy rozwój firmy. Jeżeli poszukujesz finansowania a jednocześnie liczysz na odpowiednie wsparcie biznesowe dla swojej firmy, zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego po prawej stronie. Best Capital bezpośrednio wspiera młode firmy w ich rozwoju oraz zapewnia pozyskanie kapitału za pośrednictwem grupy inwestorów indywidualnych.